Present Performance

Bunt to potrzeba zmiany, dlatego też bezkompromisowość i kontestacja są głównymi środkami wyrazu artystów, biorących udziału w wydarzeniu Present Performance, którego pomysłodawcą jest Gdańska Galeria Miejska. Stosując radykalne rozwiązania performerzy naruszają stan równowagi, generując w ten sposób energię niezbędną do przeprowadzenia zmiany, a w konsekwencji innego spojrzenia na rzeczywistość. Performance opiera się na bezpośrednim dialogu artysty z publicznością, dlatego też Gdańska Galeria Miejska wychodzi poza przestrzenie galeryjne, gdzie sztuka performance ma szanse na zaistnienie w nowym, nieoczekiwanym i bardziej szerokim kontekście. Performance zyskuje najwięcej kiedy podejmowane jest ryzyko, kiedy towarzyszy temu pewien rodzaj niewiedzy, kiedy wkraczamy w obszar eksperymentu i dopuszczamy do głosu intuicję.