Kontakt

Dane instytucji

ul. Piwna 27/29
80-831 Gdańsk
office@ggm.gda.pl

 

NIP 5833060098
REG. 220754852

Konto: PL84 1160 2202 0000 0001 3472 1428, SWIFT: BIGBPLPW

Sekretariat
office@ggm.gda.pl
+48 501 520 269

Komunikacja

pr@ggm.gda.pl
+48 693 660 004

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO): Gdańska Galeria Miejska (plik .pdf)

GGM1

ul. Piwna 27/29
Gdańsk 80-831 

GGM2

ul. Powroźnicza 13/15
Gdańsk 80-828

4G

ul. Szeroka 34/35, 36, 37,
ul. Grobla 1/2
Gdańsk 80-835

Biuro GGM

ul. Ogarna 27/28, domofon 6
Gdańsk 80-826

 

Materiały niezamówione

Galeria zastrzega sobie prawo do nie zwracania materiałów nadesłanych bez zamówienia przez jej pracowników, takich jak zdjęcia, propozycje wystaw i działań artystycznych, katalogi i broszury, prace artystyczne i inne materiały nadesłane pocztą elektroniczną, tradycyjną czy dostarczonych bezpośrednio do placówek galerii. Program artystyczny galerii opracowywany jest przez zespół kuratorski GGM, w oparciu o własne poszukiwania i prace badawcze oraz propozycje nadsyłane przez artystów na adres kurator@ggm.gda.pl. Nadesłanie propozycji wystawy bądź działania artystycznego nie gwarantuje ich realizacji w ramach programu GGM.