Działalność

Gdańska Galeria Miejska to samorządowa instytucja kultury założona w 2009 roku, na którą składają się trzy odziały: GGM1 z siedzibą przy ulicy Piwnej, GGM2 przy ulicy Powroźniczej, Gdańska Galeria Güntera Grasa –  4G, znajdująca się na rogu ulic Szerokiej i Grobli I. Trzy przestrzenie zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie w Głównym Mieście spełniają funkcję miejskich salonów, w których progresywna, często eksperymentalna sztuka współczesna łączy się z namysłem nad szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem.

 

Widok wystawy "Horyzont Zdarzeń" w przestrzeni GGM2.
fot. Alina Żemojdzin
Widok wystawy "Śmierć marksizmu" w GGM2.
fot. Lucyna Kolendo

Nazwa Gdańska Galeria Miejska buduje perspektywę spojrzenia na jej działalność́, lokując je na poziomie miasta. Dedykowana jest szczególnie twórcom, aktywistom, teoretykom, naukowcom, młodzieży, studentom, osobom starszym, a szerzej – użytkownikom miasta Gdańsk. Jej aktywność nie ogranicza się zasięgiem jedynie do lokalnego kontekstu, ale poprzez liczne ogólnopolskie i światowe relacje wchodzi w twórczy dialog z najnowszymi trendami myśli artystycznej i humanistycznej.

W kręgu obecnych zainteresowań zespołu galerii znajdują się m.in. punkty styku literatury i sztuk wizualnych, najnowsza, nieopisana dotąd historia sztuki Gdańska, dotycząca ostatnich 30-40 lat, jak również promocja artystów Trójmiasta. Galeria stara się żywo reagować na zachodzące zmiany w tkance społecznej i artystycznej Polski i zagranicy.

GGM1

GGM1 koncentruje się na wystawach młodych twórców oraz pokazach indywidualnych uznanych artystów. Kameralna, wymagająca skupienia przestrzeń tuż obok ruchliwej ulicy Piwnej jest alternatywą dla masowych turystycznych atrakcji. Galeria realizuje m.in. program działań Głęboka woda, mający przygotowywać studentów do funkcjonowania w środowisku sztuki. To miejsce pozwala na bardzo indywidualny kontakt z prezentowaną w nim sztuką. Kierowniczką i kuratorką programu GGM1 jest Gabriela Warzycka-Tutak.

Widok wystawy "Idź na całość" w przestrzeni GGM1.
fot. Bartosz Górka

 

GGM2

GGM2 działająca między ulicą Powroźniczą i bulwarem przy rzece Motławie jest miejscem prezentacji wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw o zmiennej dynamice trwania. Specjalny program Project space pozwala zaistnieć w tej galerii wielu efemerycznym projektom artystycznym działającym na zasadzie pop up, które nie mieszczą się w rocznym planie wystawienniczym. GGM2, dzięki kontaktom z wieloma renomowanymi galeriami w Polsce i zagranicą prezentuje najświeższe międzynarodowe trendy wystawiennicze. Kierownikiem i kuratorem programu GGM2 jest Andrzej Zagrobelny.

Widok wystawy "Stojąc obok" w GGM2.
fot. Marcin Zdziuch

4G

4G to przede wszystkim Günter Grass – intelektualny i artystyczny patron Gdańska. W galerii znajduje się zbiór ponad 140 prac Noblisty, pokazywanych w różnych zestawieniach na wystawach czasowych. Galeria nie ogranicza się jedynie do prezentacji jego dorobku, ale stara się, by postać Grassa stała się punktem wyjścia do analizy zjawisk społecznych i kulturalnych, a zwłaszcza styku sztuk wizualnych z literaturą, czyniąc ją unikatową w skali Polski.

 

Warta uwagi jest działalność wydawnicza galerii, opierająca się na dwóch seriach wydawniczych Grass plus: seria A stanowiąca kompilację kuratorskich wystaw opartych na dialogu i wypływających z inspiracji pracami artystycznymi Noblisty, wchodzącymi w skład kolekcji znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa oraz seria B, będąca zbiorem tłumaczeń fragmentów dorobku literackiego Grassa, dokonanych w drodze autorskiej selekcji zaproszonych do współpracy badaczy, ekspertów i artystów. Kierowniczką i kuratorką programu 4G jest Maria Sasin.

Widok wystawy "Ulica Słabości" w przestrzeni 4G.
fot. Lesia Pczołka

Pracownia artystyczna GGM

Specjalna przestrzeń dedykowana edukacji połączona jest z galerią 4G. Pracownia wyposażona jest w profesjonalny piec ceramiczny i prasę graficzną, dzięki czemu każdy chętny może nauczyć się tych ciekawych technik artystycznych. W jej przestrzeni odbywa się również szereg innych warsztatów edukacyjnych, dedykowanych wystawom prezentowanym w galeriach GGM. Pracownia prowadzona jest przez gdańską artystkę Grażynę Tomaszewską, która jest również kuratorką cyklu wystaw rzeźbiarskich Logos – Bios oraz przez artystkę, edukatorkę Agnieszkę Baaske, która prowadzi cykl edukacyjny Do 3X Sztuka, a także pełni rolę organizatorki wydarzeń, m.in. festiwalu Narracje.