Ceramika i grafika / cykl warsztatów edukacji artystycznej

UWAGA! WARSZTATY CERAMICZNE W GDAŃSKIEJ GALERII MIEJSKIEJ SĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!


Koordynacja i prowadzenie: Grażyna Tomaszewska-Sobko
Kontakt i zapisy: tel. 665 770 551, gtomaszewska@ggm.gda.pl

Pomysł na warsztaty ceramiczne i graficzne zrodził się w 2011 roku. Propozycja zajęć jest skierowana do różnych grup odbiorców – dorosłych, seniorów i dzieci. Realizujemy również zajęcia dla grup zorganizowanych, głównie klas szkolnych. Uczestnicy warsztatów ceramicznych w grupach realizują indywidualne zadania zgodne z własnymi preferencjami i możliwościami – od garncarstwa po realizacje rzeźbiarskie. W każdym sezonie proponujemy kilka stałych tematów prac, takich jak na przykład wykonywanie miseczki z kuli gliny, odlewanie form negatywowych z gipsu, czy technika nerikomi (mieszanie różnokolorowych glin). Zapraszamy do przeprowadzenia zajęć również ceramików ze specjalistyczną wiedzą na temat samodzielnego sporządzania szkliw czy alternatywnych form wypału. Pracownia Artystyczna GGM, w której odbywają się warsztaty, dysponuje kołem garncarskim i piecami ceramicznymi. Grafikę natomiast realizujemy w technice linorytu. Uczymy projektowania i wykonywania matryc, które następnie są odbijane na prasie graficznej. Na zajęciach oprócz pogłębiania znajomości technik ceramicznych i graficznych poszerzamy również wiedzę z innych dziedzin, m.in. z rysunku, historii sztuki, chemii, biologii (w tym anatomii), w zależności od wieku uczestników i realizowanego tematu. Po zajęciach grupy oprowadzane są po aktualnych wystawach. Co roku na zakończenie sezonu, w czerwcu organizowana jest wystawa prac ceramicznych i graficznych uczestników warsztatów wszystkich grup.