Biuletyn Informacji Publicznej

GGM jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym. GGM jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 11/09. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Organizatorem Gdańskiej Galerii Miejskiej jest Gmina Miasta Gdańska. Nadzór nad Gdańską Galerią Miejską, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, sprawuje Prezydent Miasta Gdańsk.

Sekretariat i biura galerii czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 znajdują się przy ulicy Ogarnej 27/28 lok. 6, 80-826 w Gdańsku.

Podmiot publikujący: Gdańska Galeria Miejska

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Piotr Stasiowski

Osoba publikująca: Piotr Stasiowski

Główna Księgowa: Katarzyna Bocheńska

Data ostatniej publikacji: 1 sierpnia 2023

ul. Piwna 27/29
80-831 Gdańsk
office@ggm.gda.pl

NIP 5833060098
REG. 220754852

Konto: PL84 1160 2202 0000 0001 3472 1428, SWIFT: BIGBPLPW