08 11 2019
– 07 12 2019

GŁĘBOKA WODA

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 1, ul. Piwna 27/29
Projekt: 8.11-7.12.2019
Uczestnicy i uczestniczki: Anastazja Radczenko, Kamil Kak, Karol Polak, Karolina Tomaszewska, Maciej Lewandowski, Martyna Modzelewska, Natalia Dopkowska, Patrycja Paulina Cichosz, Paulina Grosz, Zuzanna Leśniak
Kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Identyfikacja wizualna: Marcel Kaczmarek

Głęboka Woda to projekt artystyczno-edukacyjny, skierowany do studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tradycyjnie realizowany jest w przestrzeni GGM1, która na czas jego trwania staje się dla grona zaproszonych artystów otwartą pracownią – miejscem spotkań i wymiany doświadczeń. Rdzeniem programu Głębokiej Wody jest cykl warsztatów, które towarzysząc otwartej pracowni uzupełniają  program kształcenia młodego artysty. Tegoroczna edycja rozpoczyna się już 8 listopada.

Motywem przewodnim IV edycji jest próba znalezienia psychofizycznej równowagi wobec wielości wyzwań przed którymi stają młodzi adepci sztuki. W trakcie warsztatów studenci poznają techniki pracy z ciałem, głosem, motoryką, dające im narzędzia autoekspresji do kreatywnej pracy własnej.  Uczestnicy wezmą udział w zajęciach  z improwizacji wokalnej, uważności i świadomości ciała.

Cykl warsztatów obejmuje również spotkanie z krytyczką sztuki i przedstawicielką galerii prywatnej. Spotkania dotyczyć będą rynku sztuki  i współpracy na linii artysta-galeria.
Ideą przyświecającą Głębokiej Wodzie jest uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności studentów, a także konfrontacja ich dotychczasowych działań artystycznych w przestrzeni galeryjnej.

Wykładowcy: Ula Zerek (tancerka, performerka), Szymon Dobosik (aktor, tancerz, choreograf), Edka Jarząb (performerka i artystka dźwiękowa), Karolina Plinta (krytyczka), Magdalena Kownacka (galerzystka)

Ula Zerek/ Przestrzeń ruchu
Warsztaty skupione na ciele jako źródle ruchu i narzędziu choreografii, w szerokim, interdyscyplinarnym postrzeganiu sztuki. W trakcie zajęć eksplorowane będą możliwości ruchu, jego płynność, intuicyjność oraz potencjał performatywny i kulturotwórczy. Spotkania wprowadzą uczestników w praktykę taneczną, poprzez zgłębianie naturalnych, spontanicznych działań ruchowych.

Edka Jarząb/ Niewidzialna oś
Głos jako pomost między tym, co prywatne i publiczne, wewnętrzne i zewnętrzne może stanowić narzędzie analizy zachowań, nawyków, lęków czy społecznych oczekiwań. Poprzez improwizacje głosowe , w oparciu o praktykę głębokiego słuchania pochylimy się w trakcie warsztatów nad ciałem jako nadajnikiem i odbiornikiem fal oraz informacji, rezonującym własną, wokalną energią.

Szymon Dobosik/ Ciałoświadomość
Rozpoznanie i poszerzanie pola świadomości własnego ciała stanowi motyw przewodni warsztatów. Pochylimy się nad zjawiskiem generowania ruchu wobec czynników zewnętrznych, takich jak przestrzeń, sytuacja społeczna czy okoliczności dźwiękowe. Warsztaty wyposażą uczestników w umiejętność uczynienia działań ruchowych językiem indywidualnej wypowiedzi i ekspresji.

ZIN Głęboka Woda’19 -> do pobrania.

Grafika z napisem "Głęboka woda 2019".