Regulamin sklepu internetowego Gdańskiej Galerii Miejskiej

Regulamin sklepu internetowego Gdańskiej Galerii Miejskiej określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Galerię z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk, NIP 5833060098, wpisaną jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego Gminę Miasto Gdańsk pod numerem 11/09 zwane dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Gdańska Galeria Miejska.

UŻYTE W REGULAMINIE WYRAŻENIA OZNACZAJĄ:

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz, 204 ze zm.)
2. Sprzedawca – Gdańska Galeria Miejska i wszystkie jej dane
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tj. każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
4. Sklep:
 sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: https://ggm.gda.pl/ksiegarnia/
Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku
6. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym tutaj link i adresem sklep@ggm.gda.pl
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.
 3. Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.
 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, w tym o jego cenie.
 6. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 8. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 10. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują dla księgarni stacjonarnej Sprzedawcy.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych towarów na adres sklep@ggm.gda.pl.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-15.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT / paragonu fiskalnego.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Klient podczas składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.
 6. Dostępne sposoby płatności to: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; płatność kartą przy odbiorze osobistym; przelew tradycyjny; szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis Autopay); karta płatnicza (obsługiwana przez serwis Autopay).
 7. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 8. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronie Sklepu.
 9. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku.
 10. Złożenie zamówienia następuje przy pomocy kliknięcia ikony „Zamawiam i płacę” po uprzednim zaprezentowaniu podsumowania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas rejestracji. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego zamówieniem. 

IV. REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu.
 2. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia lub w przypadku zamówień z odbiorem w sekretariacie Sprzedającego przy ul. Ogarnej 27/28, 80-826 Gdańsk najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia (poniedziałek-piątek 9.00-15.00).
 3. Termin realizacji pozostałych zamówień zależy od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Zmian w zamówieniu dokonywać można poprzez kontakt – mailowy (pod adresem sklep@ggm.gda.pl).
 5. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący wysłał do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 lub przesłać wydrukowany i wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
 4. Produkty przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, na adres: Gdańska Galeria Miejska, ul. Ogarna 27/28, 80-826 Gdańsk, z dopiskiem „sklep internetowy – zwrot”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedawca nie odbiera od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu.
 6. Bezpośredni Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu dokonanych przez Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy. 

VI. REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 3. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu przysługuje: żądanie wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na nowy pozbawiony wad lub go naprawi.
 4. W przypadku, gdy reklamując Produkt, Kupujący zażądał jego wymiany na wolny od wad lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winien reklamowany Produkt zwrócić w siedzibie Sprzedawcy lub odesłać Pocztą Polską na adres Gdańska Galeria Miejska, ul. Ogarna 27/28, 80-826 Gdańsk z dopiskiem „sklep internetowy – reklamacja”, lub po porozumieniu się ze Sprzedawcą w formie przesyłki odbieranej przez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
 5. Zwrot Produktu następuje na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Kupujący otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sklepu, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sklep.
 8. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej po jej rozpatrzeniu Sprzedawca umożliwi Kupującemu odbiór Produktu (wg jego wyboru w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej lub poprzez przesyłkę na wskazany adres) lub kwoty pieniężnej na wskazane przez Kupującego konto wraz z przysługującym zwrotem kosztów.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji
 10. W razie stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia Produktu podczas transportu zaleca się, aby Kupujący sporządził w obecności kuriera protokół szkody. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, ma wpływ wyłącznie na usprawnienie procedury reklamacyjnej. 

VII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU GGM.GDA.PL

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych pod adresem: iod@ggm.gda.pl
 3. W celu dokonania zakupu Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia, a podane tam dane jednorazowo są przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy.
 4. Dane kupującego nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, a jedynie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi, tj. firmom zajmującym się realizacją wysyłki towaru oraz innym podmiotom, których udział jest niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Strona internetowa, pod którą dostępna jest sklep internetowy Sprzedawcy, dokonywanie zakupów, zabezpieczona jest poprzez stosowanie certyfikatów SSL.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też sprzeciwić się przetwarzaniu przez Sprzedającego podanych danych i wnieść o przeniesienie danych do innego Administratora.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów przewidzianych ustawowo na roszczenia związane z realizacją umowy w związku z którą dane są przetwarzane.
 8. Każdy Kupujący może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: iod@ggm.gda.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 9. Kupujący ma prawo wnieść skargę na postępowanie Sprzedającego do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie ggm.gda.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia od dnia daty jego ogłoszenia. Wszystkie zamówienia na Produkty złożone do tej daty realizowane są wg. regulaminu sprzed zmian.
 3. Nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.