Gdańska Galeria Miejska 2

Gdańska Galeria Miejska 2 działająca między ulicą Powroźniczą i bulwarem przy rzece Motławie jest miejscem prezentacji wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw o zmiennej dynamice trwania. Dzięki kontaktom z wieloma renomowanymi galeriami w Polsce i zagranicą program Galerii prezentuje najważniejsze międzynarodowe trendy wystawiennicze w ramach wystaw zbiorowych i indywidualnych. W GGM2 co dwa lata prezentowana jest specjalna wystawa konkursowa „Gdańskie Biennale Sztuki”, będąca najważniejszym i najbardziej wszechstronnym przeglądem twórczości artystów z regionu Pomorza. Kierownikiem i kuratorem GGM2 jest Andrzej Zagrobelny.