26 01 2024

Spotkanie autorskie z Mariną Gržinić

Data: 26 stycznia2024
Godzina: 16.00 spotkanie autorskie z Mariną Gržinić
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska odział Güntera Grassa ul. Szeroka 37

 

Centralnym punktem odniesienia spotkania z Mariną Gržinić będzie ukazanie procesów przewartościowania naszego spojrzenia na zmiany zachodzące w kulturze i sztuce. Czy sztuka, taka jaką znamy, traci swój sens?

Marina Gržinić jest uznaną, międzynarodową artystką pochodzącą z byłej Jugosławii, a konkretnie z dzisiejszej Słowenii. W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych współtworzyła duet artystyczny z Ainą Šmid, która z czasem podjęła indywidualną działalność artystyczną. Praktyka artystyczna Mariny Gržinić była kształtowana w sytuacji kryzysu związanego z procesami rozpadu państwa Jugosłowiańskiego po śmierci Tito, a potem w okresie brutalnej wojny domowej wywołanej wzrostem nacjonalizmu i populizmu na obszarze byłej Jugosławii. Te doświadczenia zostały skontekstualizowane w procesach historycznych, takich jak dada, czy sztuka jugosłowiańska, i zuniwersalizowane. Artystka opowiada w swoich fotografiach, filmach i instalacjach medialnych o tych procesach jako o zjawiskach, które można zaobserwować wszędzie w dzisiejszej Europie i na świecie.

Dziś Marina Gržinić, jako profesor Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu również w swojej pracowni a także poza uczelnią organizuje wydarzenia artystyczna, które mówią o współczesnych zagrożeniach społecznych jakie niesie kryzys migracyjny i o procesach dekolonializacyjnych zmieniających współczesne społeczeństwa.

Twórczość Gržinić mówi o roli sztuki wobec kryzysów społecznych. Sztuka jest bezpiecznym terytorium debaty, a także ujawniania emocji, zanim rozleją się w niekontrolowany sposób na ulice miast, dotkną traumatycznie społeczeństwa, lub staną się narzędziem manipulacji w rękach cynicznych polityków.

 

Spotkanie jest zapowiedzią retrospektywnej wystawy artystki, której otwarcie odbędzie się 8 października 2024 w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Szerokiej.