Sześć Miast Ucieczki – DO 3 X SZTUKA

 

Dostępne terminy: 15, 16, 21, 23.02.2024
Godzina: 12:00 – 14:00
Prowadzenie: Agnieszka Baaske
Zapisy: abaaske@ggm.gda.pl (grupy zorganizowane)
Cena: 5 zł (za oprowadzanie, warsztaty bezpłatne)

 

Warsztaty poprzedza zwiedzanie wystawy z oprowadzaniem.

Zapraszamy do zapisywania się grup zorganizowanych na warsztaty artystyczne połączone z oprowadzaniem po ekspozycji. Warsztaty są tematyczne i odnoszą się do prezentowanych prac. W celu wyboru tematu prosimy o kontakt z prowadzącą. 

 

Tematy do wyboru:

1. TYTUŁ: Chwilowe Ojczyzny Nomadów

ODBIORCA: młodzież szkolna ( IV – VIII )

 

Formalnym motywem przewodnim artystka ustanowiła strukturę wybudowaną z czerwonych rurek. Skomplikowana, szkarłatna architektura. Płoży się po posadzce jak wiecznie tętniące życiem naczynie połączone. Misterna konstrukcja miejscami wspina się miejscami po pionach ścian, przypominając roślinę domagającą się życiodajnych zasobów.

 

Podczas warsztatów – naśladując gest artystyczny – stworzymy konstrukty, pozwalające spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z dystansu, z góry? Z użyciem czerwonych, papierowych słomek wybudujemy efemeryczne formy przypominające wieże, które pozwolą nam spojrzeć z innej, nowej, może lepszej perspektywy. Co wypatrzymy na horyzoncie?

 

 

2. TYTUŁ: Schronienie
PROWADZENIE: Agnieszka Baaske
ODBIORCA: młodzież szkolna ( IV – VIII )

 

Artystka Małgorzata Kręcka – Rozenkranz podejmuje próbę dialogu z ciągłą zmienną. Zmiana to przecież jedyna stała rzecz w naszym życiu. Niemniej jednak potrzebujemy stałości – stabilizacji i bezpieczeństwa. Cichego miejsca schronienia, do którego możemy się uciec przed szaleństwem tego świata.

 

Podczas warsztatów stworzymy proste schronienia – symboliczne namioty – atrybuty nomadów, podróżników, ale i każdego z nas. Kto w dzieciństwie nie budował prowizorycznej bazy z koca? Z pomocą grubej tektury, papieru pakowego i innych materiałów powstaną nasze miejsca azylu, nietykalności. Co znajdzie się w środku, a co pozostawimy na zewnątrz?

 

3. TYTUŁ: Moje
ODBIORCA: młodzież szkolna (szkoły średnie, wyższe )

 

Artystka Małgorzata Kręcka – Rozenkranz zwraca naszą uwagę na to co uniwersalne, czyli ważne dla nas wszystkich. Zadaje pytania o granice, które stawiamy pomiędzy sobą, a światem. Podnosi temat koniunkturalności, konformizmu, ale także zewnątrz sterowności.

 

Podczas warsztatów porozmawiamy sobie o naszych granicach, które są niewidzialną linią wokół nas, definiują naszą tożsamość, to kim jesteśmy, co lubimy, czego chcemy, czego potrzebujemy, czego chcemy. Od nich zależą nasze opinie, zasady, reguły. Określają nasze terytoria. Umiejętność rozeznania własnych granic oraz wyznaczanie ich pozwala na budowanie zdrowych relacji. Za pomocą działań plastycznych zmaterializujemy to, co niewidzialne, a kluczowe w relacjach.

 

4. TYTUŁ: Labirynt

PROWADZENIE: Agnieszka Baaske, Wanda Maniecka
ODBIORCA: młodzież szkolna ( I – VIII, szkoły średnie )

 

Mamy okazję przyjrzeć się pewnego rodzaju utopii – miastom idealnym. Architekci: Antonio di Pietro Averlino, Girolamo Maggi, Fra Giocondo, Giorgio Vasari, Daniel Barbaro i Pietro Cattaneo opracowali warowne plany, bardziej przypominające swym kształtem meandry niż aglomeracje. Ornamentowe formy będą punktem wyjścia do stworzenia własnych kompozycji. Z pomocą zwielokrotnionych elementów powstaną futurystyczne labirynty, pełne zaskakujących zakamarków.

 

5. TYTUŁ: Mściciel Krwi
PROWADZENIE: Agnieszka Baaske, Wanda Maniecka
ODBIORCA: młodzież szkolna ( grupy przedszkolne, szkolne I – IV )

 

Według prawa w tradycji hebrajskiej Mściciel Krwi to męski potomek rodu, który powinien pomścić zabitego członka rodziny. Podobne zasady obowiązywały także w dawnej Skandynawii. Mówi to o potrzebie zrównoważenia straty. Zadośćuczynieniu, swego rodzaju wyrównaniu. Poradzenie sobie z niesprawiedliwością, która nas dotyka jest kluczowa. Każdy z nas odczuwa emocje, które często błędnie nazywane są negatywnymi. Złość, strach, smutek. Pojawia się wściekłość, zazdrość, ale też bezsilność czy przygnębienie. Co zrobić z tak silnym ładunkiem? Jak konstruktywnie zadbać o siebie? Nie od dziś wiadomo, że twórczość może być idealnym narzędziem do twórczego wyładowania emocji. Zapraszamy do naszej Pracowni Artystycznej.