Wyniki 7. Gdańskiego Biennale Sztuki

Nagroda Główna 7. Gdańskiego Biennale Sztuki

 

Po dwóch i pół miesiącach trwania wystawy 7. Gdańskiego Biennale Sztuki, 15 kwietnia 2023 roku zebrała się komisja w składzie:

Sebastian Cichocki
Eulalia Domanowska
Krzysztof Polkowski
Agnieszka Tarasiuk

na posiedzeniu w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2, jednogłośnie przyznając ex aequo Nagrodę Główną 7. Gdańskiego Biennale Sztuki za prace:

„Nie widać mnie” autorstwa Plenum Osób Opiekujących Się oraz „Drapieżne serca” Katarzyny Swinarskiej, Aliny Żemojdzin i Marty Grabickiej.

 

 

Nagroda Rektora ASP w Gdańsku

 

Jury powołane przez Gdańską Galerię Miejską przyznaje Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na 7. Gdańskim Biennale Sztuki:

Michałowi Łagowskiemu za pracę „Mamo, tato nie było mnie 6 lat”

 

 

Nagroda Publiczności 7. Gdańskiego Biennale Sztuki

 

Komisja powołana przez Gdańską Galerię Miejską, po przeliczeniu głosów oddanych na prace biorące udział w wystawie 7. Gdańskie Biennale Sztuki oświadcza, że największą ilość głosów zdobyła:

Marianna Grabska za pracę „Sztuczne”

 

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!