18 03 2023
– 19 03 2023

Performansy w przestrzeni 7. GBS/ Plenum Osób Opiekujących Się

 

18.03.2023 godz. 17:00 – 18:00

GGM2, ul. Powroźnicza 13/15

„Wszystko robisz źle” – instalacja performatywna – Anna Steller

 

„Wszystko robisz źle” to instalacja performatywna w której performerka konfrontuje siebie z wizją wizerunku narzuconą przez matkę, nacechowaną powinnościami, poddaniem się i wyobrażeniami o idealnej osobie/kobiecie/matce. Celebracja życia i miłość do siebie jest zderzona ze stereotypowym obrazem kobiety, wyciętym z poradników i czasopism dla pań oraz przekazem generacyjnym. Artystka wypełnia sobą obiekt – namiot, w którym użyła dziecięcych zabawek, własnych pamiętników i rodzinnych zdjęć. (Przestrzeń performansu zachęca do intymnego kontaktu z zebranymi w niej rzeczami.)

 


 

19.03.2023 godz. 14:00 – 15:00

GGM2, ul. Powroźnicza 13/15

„bouncing – symbioza” performance – Ula Zerek

 

Performance jest skupiony wokół stanu macierzyństwa, które angażuje totalnie w pierwszym etapie życia dziecka. Symbioza z nowonarodzonym dzieckiem dominuje wszystkie sfery życia kobiety zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Działanie jest wyrazem konfrontacji matki z artystką i wewnętrznego monologu: „W każdej naszej wspólnej chwili jest tyle uważności, która wywołuje fale refleksji. Najczęściej, a może przede wszystkim w zmęczonym ciele wszystkimi zmysłami skupionym na tym, żeby zrozumieć potrzeby zupełnie nowej Istoty. Wprawiam ciało w monotonny, zapętlony bouncing, ruch przepływa przez stopy, miednicę, łopatki. Scalam się z Nią. Zmęczenie odpływa, przepełnia mnie niezrozumiała moc. Metafizyczny dialog, pełna symbioza, która musi przeminąć”