10 12 2022

Andrej Chadanowicz laureatem Medalu Wdzięczności!

W minioną sobotę (10.12.2022), rezydujący w Gdańskiej Galerii Miejskiej w ramach programu ICORN, białoruski poeta, pisarz, tłumacz, muzyk i literaturoznawca, został uhonorowany Medalem Wdzięczności, przyznawanym przez Europejskie Centrum Solidarności!

Medal Wdzięczności został ustanowiony przez ECS w 2010 roku, w 30 rocznicę powstania Solidarności, jako sposób podziękowania dla wszystkich obcokrajowców, którzy wspomagali Polskę w jej trudnej walce o wolność i demokrację. Medalem honorowani są również ci, którzy w duchu ideałów Solidarności stają w obronie uniwersalnych praw człowieka, angażują się na rzecz promocji idei solidarności jako podstawy europejskiego porządku, działają na rzecz porozumienia między narodami, a ład społeczny i moralny budują na dialogu. Do tej pory odznaczonych zostało 717 osób (w tym 62 pośmiertnie).

Andrej Chadanowicz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, na którym do zeszłego roku wykładał historię literatury francuskiej. Wsławił się przekładami na język białoruski poezji Miłosza, Mickiewicza, Szymborskiej, Herbarta i Gałczyńskiego, ale nie ogranicza się do polskich twórców. Tłumaczy z języka francuskiego (A. Rimbaud, G. Apollinaire, Ch. Baudelaire), ukraińskiego (S. Żadan, J. Andruchowycz), angielskiego (E. Dickinson, W.H. Auden, W.B. Yeats). Jest autorem 10 tomów poetyckich i książki poetyckiej dla dzieci. W Polsce w 2006 roku ukazał się jego zbiór wierszy „Święta nowego rocku”, a rok temu nakładem Wydawnictwa Pogranicze tom „Zabawy fantomowe”. „Mury” Jacka Kaczmarskiego, w tłumaczeniu Andreja Chadanowicza, były jednym z głównych hymnów białoruskich protestów w 2020 roku.

Z powodu swojej działalności opozycyjnej, zmuszony do opuszczenia ojczyzny.

ICORN (International Cities of Refuge Network) to niezależne stowarzyszenie ponad 70 miast z całego świata, które angażują się w obronę pisarzy i artystów prześladowanych z powodów politycznych. Miasta zrzeszone w międzynarodowej sieci oferują rezydentom schronienie, zapewniają bezpieczeństwo, godne warunki życia oraz możliwość swobodnego tworzenia. Organizacja propaguje wolność słowa, broni demokratycznych wartości i promuje międzynarodową solidarność.

W 2017 roku Gdańska Galeria Miejska przystąpiła do programu ICORN jako jednostka reprezentująca Miasto Gdańsk. Galeria została członkiem programu ze względu na działalność literacką patrona jednej z filii – Güntera Grassa. W ramach wsparcia artysta przez rok otrzymuje wsparcie socjalne i pomoc przy promocji swej twórczości.

Gratulujemy serdecznie Andrejowi przyznanego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów!