14 05 2022

Noc Odkrywców

Data: 14 maja, godziny 16.00-21.00
Czas trwania gry: ok. 40 minut
Miejsce: GGM1 przy ul. Piwna 27/29, GGM2 przy ul. Powroźnicza 13/15, 4G przy ul. Szeroka 34/35, 36, 37

Za ścianą, na suficie, w zakamarku, skrytce czy może w kącie? W każdym oddziale Gdańskiej Galerii Miejskiej został ukryty w schowku jeden z sekretów. W trzech kryjówkach zajmują miejsce przedmioty, albo tajne znaki, a każdy dotyczy wystawy, w której się znajduje! Szukanie ułatwi specjalnie zaprojektowana mapa.

Mapka podpowie jak trafić do każdej galerii, wytłumaczy co przedstawia wystawa i gdzie znaleźć wskazówki do kryjówek.

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy, mapki w języku polskim, ukraińskim i angielskim będą do odbioru w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa w Europejską Noc Muzeów, w godzinach 16.00-21.00.

Każde dziecko, któremu uda się znaleźć i opisać ukryte sekrety, zapraszamy do 4G po odbiór nieodłącznego elementu tajnego agenta!


Гданська Міська Галерея запрошує на Європейську ніч музеїв!

Дата: 14 Може 2022 р., години 16.00 – 21.00
Тривалість: ок. 40 хвилин
Місце: GGM1 – вул. Півна 27/29, GGM2 – вул. Поврожніча 13/15, 4G – вул. Шерока 34/35, 36, 37

За стіною, на стелі, в закутку, схованці чи, може, в кутку? У кожній частині Гданської Міської Галереї захований у тайнику один з секретів. У трьох схованках знаходяться предмети або таємні знаки, кожен з яких пов’язаний з виставкою, в якій він знаходиться! Полегшить пошук спеціально розроблена карта.

Карта підкаже, як дістатися до кожної галереї, пояснить, що показує виставка та де знайти підказки для схованок.

Запрошуємо вас розважитися всією сім’єю, карти польською, українською та англійською мовами будуть доступні в Гданській Галереї Гунтера Граса в Європейську ніч музеїв, з 16:00 до 21:00.

Кожна дитина, якій вдасться знайти та описати приховані таємниці, запрошується до 4G після отримання невід’ємного елемента секретного агента!

Grafika promująca wydarzenie "Noc Odkrywców".