Gdańskie Dni Sąsiadów

Gdańskie Dni Sąsiadów, których koordynatorem jest Instytut Kultury Miejskiej, są okazją do spotkania i poznania swoich sąsiadów. W ogrodzie Domu Chodowieckiego i Grassa organizujemy w ramach wydarzenia sąsiedzki piknik, podczas którego przygotowujemy instalacje, zabawy i warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, koncerty i poczęstunki.