Grassomania 2010 Czas i Grass

Grassomania 2010

W dniach 16-18 września 2010 Gdańska Galeria Miejska organizuje drugą edycję Festiwalu Grassomania – wydarzenia artystycznego mającego na celu prezentacje sztuki współczesnej w przestrzeni miasta. Punktem wyjścia dla organizatorów Grassomanii jest twórczość Güntera Grassa, którego imię nosi Gdańska Galeria Güntera Grassa będąca częścią Gdańskiej Galerii Miejskiej.Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w budynku dawnego Domu Towarowego Neptun w Gdańsku Wrzeszczu. Miejsce to wkrótce ma ulec rozbiórce, dlatego też festiwal będzie symbolicznym pożegnaniem z tą niezwykłą przestrzenią. Tym razem pretekstem do działań twórczych będzie czas – pojęcie często poruszane przez noblistę w jego książkach. Zagadnienie to w kontekście tego miejsca – jego zniszczenie wiąże się z powstaniem nowego obiektu – wydaje się dość znaczące. Do udziału w tegorocznej Grassomanii zaprosiliśmy artystów całej Polski, z silnym naciskiem na artystów trójmiejskich, tworzących w różnych dziedzinach sztuki. Miejscem wydarzeń festiwalowych pozostaje Wrzeszcz, dzielnica, w której urodził się Günter Grass. Wszystkich artystów namówiliśmy do zmierzenia się z pojęciem czasu. Zarówno w kontekście własnej twórczości, jak i twórczości oraz samej osoby Güntera Grassa. PDT jako przestrzeń zastana i owe symboliczne z nim pożegnanie może stać się inspiracją i źródłem refleksji na temat zagadnienia czasu. Dla organizatorów festiwalu czas wiąże się jednak z czymś pozytywnym, jest bowiem niezbędnym elementem rozwoju i zmian. Chcielibyśmy przekonać się w jaki sposób artyści w swojej twórczości podchodzą do tak abstrakcyjnego i trudnego do uchwycenia pojęcia, a trudność w opisaniu tego zjawiska może jedynie sprzyjać własnej interpretacji. Dlatego też festiwal nie stawia sobie za cel udzielenia odpowiedzi na pytanie czym jest czas, ale chce dać możliwość wieloznacznego wypowiedzenia się artystów na ten, nie dający się wprost uchwycić, temat.

Festiwal Grassomania 2010. Czas i Grass.16 -18 września 2010Budynek byłego Domu Towarowego Neptun we Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka 107/109Piwnica, parter, I i IV piętroArtyści: Azorro, Jakub Bielawski, Leszek Brogowski, Roman Bromboszcz,Wojtek Bruszewski, Michał Brzeziński, Aleksandra Chomicz, Kamila Chomicz, CUKT, Witosław Czerwonka, Denis, Marcin Dymiter, Carmen Feliu, Michał Gos, ARTI Grabowski, Zuzanna Janin, Alicja Karska, Viktoria Krason, Ewa Bloom Kwiatkowska, Anna Leśniak, Łódź Kaliska, Lidia Makowska, Honorata Martin, Paweł „Paulus” Mazur,, OBPW, Daniel Odija, Patrycja Orzechowska, Jagoda i Tomek Owczarek, Mateusz Pęk, Kuba Pieleszek, Barbara Piórkowska, PGR ART, Marek Rogulski, Adam Rzepecki, Adrianna Sitkiewicz, Robert Sochacki, Kasia Swinarska, Ula Wasielewska, Aleksandra Went, Ania Witkowska, Julita Wójcik, Antonio XavierKoncerty: Prawatt, Gdańsk 2000, Micro Orchestra vs Lidia ViscontiRegulamin festiwalowy: Na teren byłego Domu Towarowego nie można wnosić własnego alkoholu,obowiązuje również całkowity zakaz palenia!Czwartek, 16 wrześniagodz. 17Promocja książi Z Gdańska do Lubeki. Grass i Polska w Cafe Fikcja, ul. Grunwaldzka 99/101godz. 18otwarcie wystawy Galeria na czas: Patrycja Orzechowska, Denis, Adrianna Sitkiewicz, Alicja Karska/Aleksandra Went, Katarzyna Swinarska, Ula Wasielewska, Honorata Martin, Kamila i Aleksandra Chomicz, Antonio Xavier, Ania Witkowska- kurator: Maria Sasin, I, IV piętro + witryna od strony Cristalugodz. 18otwarcie pierwszej części wystawy Metasurvival. Producenci Kontekstów w obliczu przemian: CUKT, ARTI Grabowski, Michał Brzeziński, Jakub Bielawski, Witosław Czerwonka, Adam Rzepecki, Anna Witkowska, OBPW, Marek Rogulski, Ewa Bloom Kwiatkowska, Carmen Feliu, Robert Sochacki, Mateusz Pęk, Lidia Makowska/Stowarzyszenie Kultura Miejska/ Wrzeszcz.pl – autor projektu i kurator: Marek Rogulski,Fundacja TNS, piwnica i partergodz. 18.30 – 20.30performance: Daniel Odija, Marcin Dymiter – Podróże w miejscu, kuratorka: Emilia Orzechowska, I piętrogodz. 18.30 -21performance: Barbara Piórkowska, Lumpeks poetycki, IV piętrogodz. 19-20Maria Sasin, kurator festiwalu oprowadza po wystawiegodz. 19.30-20.30pokaz filmu Rybentrup, scenariusz, montaż i reżyseria: Tomek i Jagoda Owczarek, Michał Gos,I piętro bargodz. 20.30koncert zespołu Prawatt, I piętrogodz. 22 performance Guitar Grass vs dj Jens w barzePiątek, 17 wrześniagodz. 18 Otwarcie drugiej części wystawy METASURVIVAL. Producenci kontekstów w obliczu przemian w galerii Spiż 7, ul. Chmielna 113: Zuzanna Janin, Roman Bromboszcz, Leszek Brogowski, Wojtek Bruszewski, Łódź Kaliska, Azorro, Anna Leśniak, Julita Wójcik. Autor projektu i kurator wystawy: Marek Rogulski, fundacja TNS.godz. 19-20 Maria Sasin, kurator festiwalu oprowadza po wystawiegodz. 19-21performance poetycki, Lumpeks poetyckii, Barbara Piórkowska, IV piętrogodz. 19- 23performance: Daniel Odija/Marcin Dymiter – Podróże w miejscu, kuratorka: Emilia Orzechowska, I piętrogodz. 19-22pokaz filmu Rybentrup, scenariusz, montaż i reżyseria: Tomek i Jagoda Owczarek, Michał Gos, IV piętrogodz. 20.30koncert zespołu Gdańsk 2000, I piętrogodz. 22Honorata i Ula puszczają muzykęSobota, 18 wrześniagodz. 18performance Widziano Güntera w mieściegodz. 18.30- 21performance poetycki Lumpeks poetycki, Barbara Piórkowska, IV piętrogodz. 18.30-20.15performance: Denis Cztery witryny – cztery ogrody, witryna od strony Cristalugodz. 18.30- 23performance: Daniel Odija/Marcin Dymiter Podróże w miejscu, kuratorka: Emilia Orzechowska, Ipiętrogodz.18.30-20.15pokaz filmu Rybentrup, scenariusz, montaż i reżyseria: Tomek i Jagoda Owczarek, Michał Gos, IV piętrogodz. 19-20 Maria Sasin, kurator festiwalu oprowadza po wystawiegodz. 20.30koncert zespołu Mikro Orchestra i Lidii Visconti, I piętrogodz. 22Stendek live + vj Tusto w barze Opis projektów:Podróże w miejscuEmilia Orzechowska | Marcin Dymiter | Daniel Odija PerformanceJak płynie czas kiedy słuchamy? Jak płynie czas kiedy czytamy? Premierowa odsłona pracy na styku literatury i muzyki. Tematem jest czas, a właściwie próba uchwycenia go w literaturze i muzyce. Forma, której używamy opiera się na wybranych fragmentach prozy, poezji, traktatu oraz tekstu dotyczącego czasu w muzyce oraz interpretacji muzycznej zagadnienia czasu. Na ich podstawie przygotujemy cztery formy muzyczno-literackie, które w ciągu trzech dni będą ulegać zmianom i modyfikacjom. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni byłego PDTu, do której symbolicznie przechodzimy, będą następowały prezentacje. Uczestnicy (grupa 5-10 osób) zadecydują, którego utworu pragną wysłuchać. Każda z czterech prac inaczej absorbuje odbiorcę, opiera się na innej formie dźwiękowej i literackiej (Herbert George Wells Wehikuł czasu, John Cage 45' dla prelegenta, Daniel Odija Morze, T. S. Eliot EAST COKER) oraz angażuje różne rodzaje percepcji. Z dnia na dzień praca ulega modyfikacji i redukcji, do czasu… gdy ostatniego dnia, uczestnicy staną się jednocześnie odbiorcami i autorami Podróży w miejscu.Producenci kontekstów w obliczu przemian- Metasztuka, Metahistoria, MetasurvivalwystawaAzorro, Zuzanna Janin, Marek Rogulski, Leszek Brogowski, Wojtek Bruszewski, Witosław Czerwonka, Łódź Kaliska, Ewa Bloom Kwiatkowska, ARTI Grabowski, Carmen Feliu, Anka Leśniak, Lidia Makowska/Kultura Miejska, Roman Bromboszcz, CUKT, Mateusz Pęk, Mateusz Sochacki, Jakub Bielawski, Michał Brzeziński, OBPW, Adam Rzepecki, Ania Witkowska, Julita Wójcik – kurator: Marek RogulskiWystawa jest drugą częścią projektu pt. 'Producenci kontekstów w obliczu przemian', realizowanego w roku 2010 przez fundację TNS. Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do książki Leszka Brogowskiego, teoretyka i wykładowcy sztuki, zatytułowanej: 'Sztuka w obliczu przemian' (wyd. 1990) analizującej przeobrażenia w rozumieniu i postrzeganiu sztuki na przestrzeni wieków. Celem wystawy jest ukazanie współczesnej działalności artystycznej jako swoistego, pełnego wzajemnych odniesień, 'mentalnego survivalu', który prowadzony jest w sieci związków, uwarunkowań i kontekstów. Pierwszą część projektu zrealizowano w lipcu w galerii Spiż 7. Nosiła ona tytuł: 'Nieskończoność – w czynie społecznym'. Część druga – 'Metasztuka, Metahistoria, Metasurvival' – realizowana jest zarówno w galerii Spiż 7 jak i na dwóch poziomach dawnego domu towarowego z czasów PRL-u, co wprowadza nowy kontekst dla odczytania znaczeń projektu. Punktem odniesienia dla wybranych na wystawę prac stają się przekształcenia, procesy i rozmaite – ogólne lub lokalne – 'naznaczenia' historyczne. Ilustrujący wystawę diagram* jest elementem służącym wypracowaniu pewnego modelu interpretacyjnego czemu towarzyszy świadomość, że wystawa mogłaby być wzbogacona o szereg bardzo ważnych prac. Jednak nieco 'survivalowy' charakter wystawy i zdarzenia określił w istotnym stopniu także wybór prac artystów. Istotne jest wskazanie na ich związki, wzajemne relacje i zapładniający potencjał wyzwalany „w obliczu przemian”. Honorata Martin”Polowanie nocą na przeszłość wśród gruzów, nie do końca jeszcze martwych”InstalacjaHonorata Martin zaprezentuje niezwykłą instalacje inspirowaną miejscem, odczuciem, przeczuciem i czasem. Ula WasielewskaInstalacjaUla Wasielewska swoją niezwykle tajemniczą instalacje opisuje w taki sposób: Piekielny hałas ucichł wreszcie. Rozbiegły się po kątach głodne i wyczekujące. Była ich chyba setka…Nie chcę myśleć nawet, co mogło się stać, kiedy pojawiły się tak nagle, one były gotowe rzucić się na nas.Adrianna Sitkiewicz „Egosymulacja”InstalacjaIdeą projektu Adrianny Sitkiewicz jest stworzenie pajęczego kokonu – miejsca zahibernowanego – w którym upływ czasu zostanie zatrzymany podczas chwilowej rewitalizacji opuszczonego budynku PDT. Dzieło cywilizacji zostanie rzucone z powrotem w bieg „ludzkiego” czasu, przy czym jest to powrót w krzywym zwierciadle. Ożywione tylko po to, by wkrótce po wystawie przestać istnieć. Instalacja stanie się metaforą zatrzymanego w czasie świata. Miejsca, w których zostają przedstawione twory takie jak pajęczyna i kokon, które istnieją niejako „poza” czasem, na uboczu, w ukryciu. W wewnętrznej części kokonu następuje izolacja wizualna od zewnętrznego świata. Wchodząc do tej przestrzeni widz napotyka na lustrzane odbicie samego siebie. W tej sytuacji jedyne bodźce, do których ma dostęp, pochodzą z jego wnętrza. Bardziej niż w „normalnych” warunkach może on dostrzec, że jest skazany na istnienie w świecie własnych wyobrażeń. Barbara Piórkowska„Lumpeks poetycki”Performance Barbara Piórkowska – poetka, pisarka, dziennikarka, krytyczka literacka, autorka opowiadań i performerka w show poetyckich. Podczas Grassomanii Barbara Piórkowska zaprasza wszystkich chętnych do podzielenia się swymi opowieściami o dawnych wizytach w Państwowych Domach Towarowych. To, co zostanie opowiedziane autorka nagra lub zapisze, a następnie z zebranego materiału stworzy tekst.Jak sama mówi: – Przyjmę oraz odtworzę każdą historię – i podpisaną imieniem i nazwiskiem, i tę anonimową. Anegdotę, wspomnienie o jakiejś osobie, świadectwo bólu, radości, tęsknoty, miłości. Jeśli nie wszystko będzie jasne, dodam szczegóły i zakończenie. Tak ‘opracowana’ historia będzie miała szansę zaistnieć, wydostać się na światło dzienne. Działanie artystki ma na celu uwolnić opowiadających od tego, co w jakiś sposób utajnione, wyparte, zapomniane – często puka z podświadomości i domaga się wypowiedzenia. Tłumione słowa nie tylko męczą umysł, również całkiem fizycznie „zapadają” w ciało i zniekształcają jego strukturę. Opowieść służy uwolnieniu emocji. Uczucia ujawnione i przywrócone na światło dzienne zamiast destrukcji zaczynają nieść kreację, uwalniają człowieka od chowanego napięcia, pozwalają zrobić miejsce na nowe doświadczenia. Artystka – w tym wypadku pisarka – pełnić tu będzie rolę służebną wobec Tajemnicy, jaką są Los, Życie i Opowieść o nich. Po każdym „uwolnieniu słów” Barbara Piórkowska, wspólnie z osobą opowiadającą, sprawdzać będzie, jak się czuje mówca i co zmieniło się w jej emocjach. Równolegle, w ciągu dawnych pokojów biurowych, autorka przedstawi własne teksty – poetyckie i prozatorskie – stworzone na bazie prywatnych i autentycznych historii.„RYBENTRUP”Scenariusz, reżyseria, montaż: Michał Gos, Jagoda i Tomek OwczarekMuzyka: Michał Gos, Tomek Owczarek, Olo WalickiWystępują: Olo Walicki, Michał Gos, Jagoda Owczarek, Kamila Szelągowicz, Kuba Owczarek, Tomasz Nowaczyk, Tomasz Owczarek, Beata CzerepakRybentrup to eklektyczna historia stworzona przez Michała Gosa oraz Jagodę i Tomka Owczarek. Opowiada ona o losie pewnego młodzieńca prześladowanego przez własną przeszłość. Historia nieco absurdalna i schizoidalna – z wątkiem kryminalnym ryby mściciela – a zarazem opowiedziana zimno i bez emocji. Film ten – jak zarzekają się autorzy – to przede wszystkim projekt amatorski, z autorskimi piosenkami i nieco zagmatwaną logiką.Guitar Grass vs dj Jens”600 bpm”Performance video-soniczny„600 bpm” to hipnotyczny performance video-soniczny, który zaprezentują Guitar Grass i dj Jens. Podczas występu na Grassomanii zaprezentują ekscentryczny mix brake-core'u, trashu i niepokojących beatów, tworzonych za pomocą rożnego rodzaju analogowych i cyfrowych generatorów dźwięku. Mechaniczne odgłosy z tzw. „noise machines” przeplatane są poetyckimi wstawkami, zmodyfikowanymi za pomocą technik komputerowych. Ta eklektyczno-elektroniczna mieszanka opatrzona jest silnym elementem wizualnym: artyści – oprócz efektów dźwiękowych, skupiają się na doświadczeniu przestrzeni fizycznej przez widza, czemu służyć będą interaktywne elementy projekcji wideo.„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”„CZASOLOT”Rzeźba-instalacjaRealizacja filmu: Kamila ChomiczRzeźba- instalacja: Aleksandra Chomicz, Antonio XavierCentrum Edukacji Twórczej MIROROKamila i Aleksandra Chomicz wraz Antonio Xavierem zaprezentują instalację CZASOLOT. Ta niezwykła maszyna czasu, wykonana z materiałów recyclingowych, zawiera w sobie video-projekcje. Film składa się z serii wywiadów przeprowadzonych z 10-letnimi dziećmi, podczas warsztatów „Czas, w ludziach i legendach”, jak również fragmenty samych warsztatów, w których uczestniczyły cztery grupy dzieci. Warsztaty poruszały takie zagadnienia jak relacja ludzi z czasem, czas powodujący przekształcenia ludzi, a także zmiany czasu i czas zmian.Paweł „Paulus” Mazur,,Widziano Güntera w mieście’’HappeningHappening nawiązujący do postaci Güntera Grassa, podczas, którego bohater pojawi się w kilku charakterystycznych miejscach dla Gdańska. Finał odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu przed budynkiem PDT-u.Kasia Swinarska„Dziś wolałabym siebie nie spotkać. Odsłona II”Wideoklip, obraz, teksty i rysunkiKasia Swiniarska zaprezentuje drugą odsłonę swojego projektu „Dziś wolałabym siebie nie spotkać”.Artystka w taki sposób opisuje swoją prace: Czas wyznaczają tylko kolejne maski, które ubieram, kolejne wcielenia. Tak naprawdę, w swojej istocie żyję wiecznie i nie zmieniam się. Jestem cały czas tą samą, aczkolwiek nie sądzę, by do tej istoty była przypisana płeć. Mam mgliste wspomnienia innych, wspaniałych i nieskromnych żywotów, a czasem widok podłych, ale znajomych, wręcz bliskich postaci, jak dreszcz przypomina mi o jakimś życiu nędznym i poniżonym. Bezdomny chłopak, który koczuje, co lato pod kamienicą, w której mieszkam, spogląda na mnie, jakby wiedział o całej tej sprawie, jakby jego pobita, spuchnięta, purpurowa twarz była maską, którą sobie akurat wybrał, bo taką miał chęć. Przez te różne wcielenia i świadomość innych możliwości, świadomość przypadku i chaosu, które biorą czynny udział, czasem poszczególne części nie pasują do siebie i oto cesarzowa Wu ma troje ramion i całkiem męskie stopy, jak w tej grze – le cadavre exquis….Denis„Cztery witryny – cztery ogrody”PerformanceDenis w czterech witrynach, znajdujących się na parterze domu towarowego, stworzy czarno- białe ogrody składające się z ornamentów, znaków, symboli i słów. Język ten nawiązuje do miejsca, w jakim odbywa się Festiwal – przepełnionego niegdyś znakami towarowymi, nazwami firm, cyframi, hasłami reklamowymi wplecionymi w gąszcz graficznej plątaniny. Dopełnieniem projektu „Cztery witryny – cztery ogrody” będzie performance, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu. Symboliczny gest, którego dokona artysta ukaże całkowitą nieczytelność i ulotność czarno-białych ogrodów. Kategoria czasu wydaje się tu elementem kluczowym – projekt przestaje istnieć dając nadzieję na powstanie czegoś nowego.Dich singe ich, Demokratie / Opiewam Cię, DemokracjoGünter GrassDich singe ich, Demokratie / Opiewam Cię, Demokracjo to 3-dniowa akcja artystyczno-literacka kolektywu Kultura Miejska / portal Wrzeszcz.info.pl., parafraza cytatu wiersza Walta Whitmana oraz hasło wyborcze Güntera Grassa w kampanii wyborczej SPD do Bundestagu, 1965 r.Nawiążemy do politycznej działalności Güntera Grassa. Autor Blaszanego Bębenka już w 1961 r. zaangażował się osobiście w kampanię wyborczą partii socjaldemokratycznej SPD do Bundestagu. W kolejnych walkach wyborczych w 1965, 1969 i 1972 r. aktywnie wpierał Willi Brandta. Grass założył Izbę Wyborczą Niemieckich Pisarzy (Wahlkontor deutscher Schriftsteller), skupiającą lewicowych intelektualistów, a w 1965 r. ruszył po kraju jasnozielonym Volkswagen, oklejonym plakatem własnego autorstwa, przedstawiającym koguta piejącego eS-Pe-De. Pisarz – polityk jeździł po niemieckich metropoliach i prowincji, a sympatycy lewicy i oponenci SPD tłumie przychodzili na jego spotkania. Grass – ze swoim temperamentem literackim – napisał wiele świetnych przemówień i esejów politycznych, odbył setki spotkań z mieszkańcami, pracownikami fabryk, żołnierzami, studentami. Wystawa Czas – Grass w ramach Festiwalu Grassomania we Wrzeszczu jest dobrym momentem, by odkryć i przybliżyć polityczną myśl i działalność Güntera Grassa. Ważny jest kontekst Miejsca i Czasu. Zapraszamy mieszkańców (nie tylko Wrzeszcza) do byłego Domu Towarowego Neptun na wspólne czytanie tekstów i esejów z kampanii wyborczych Güntera Grassa i jego powieści m.in. fragmentów Z dziennika ślimaka. Zależy nam – wykorzystując kontekst Miejsca i Czasu w byłym domu towarowym czekającym na transformację na biurowiec (drapacz chmur ze szkła i aluminium) – na namyśle nad Grassowską ideą tzw. „trzeciej drogi”, czyli socjaldemokratycznym wariancie systemu gospodarki rynkowej, opartym na krytycznej refleksji i dystansie do rzeczywistości. Twórczość Noblisty zestawimy z tekstami francuskich intelektualistów lewicowych lat 60-tych, m.in. Henri Lefebvra czy Guy Deborda. Grassowką koncepcję „postępu w tempie ślimaka” porównamy z Lefebvriańską teorią walki o „prawa do miasta” (1967 r.). Akcję Dich singe ich, Demokratie / Opiewam Cię, Demokracjo przygotowaliśmy w ramach autorskiej wystawy Marka Rogulusa METASZTUKA, METAHISTORIA, METASURVIVAL – producenci kontekstu. Kurator poszerza namysł nad przemianami w sztuce i politycznej rzeczywistości ostatnich 20 lat. – Strategie artystyczne są m.in. „grą” z rzeczywistością społeczną oraz z uwarunkowaniami kulturowymi i ekonomicznymi a sami artyści stają się niejako „producentami kontekstów” starającymi się szybko „update-ować” swoje poszukiwania – pisze Marek Rogulus, zainspirowany książką Leszka Brogowskiego „Sztuka w obliczu przemian”.Alicja Karska i Aleksandra Went„Panie i Panowie”Instalacja fotograficzna„Panie i Panowie” to instalacja fotograficzna stworzona przez dwie artystki, Alicję Karską i Aleksandrę Went. Od 2005 roku fotografują szyldy zakładów fryzjerskich w całej Europie przedstawiające wizerunki kobiety i mężczyzny. Efekt tej niezwykłej pracy można podziwiać podczas trzech dni trwania festiwalu w oknach PDT od strony ulicy Grunwaldzkiej. Patrycja OrzechowskaANTYKALENDARZInstalacjaAntykalendarz, 2010, obiektAntykalendarz jest kalendarzem na czas kryzysu, obiektem pozbawionym swojej prawdziwej funkcji z kalendarium wstecznym, bezużytecznym i bezcelowym. Do zaprojektowania go zainspirowały mnie opuszczone biura gdańskich instytucji, pomieszczenia od lat nieużytkowane, tkwiące w bezruchu i czekające na swoje 'drugie życie' i nowych lokatorów. Pojawiają się pytania: dlaczego pewne miejsca tkwią od lat w swym marazmie i bezruchu, dlaczego są opuszczone i bezużyteczne, dlaczego w samym sercu miasta stoją budynki-szkielety, zawieszone gdzieś pomiędzy przeszłością a przyszłością? Wśród nielicznych porzuconych przedmiotów, których obecność budzi czasem moje zdziwienie, znajduję kalendarze z ostatniego dziesięciolecia, zatrzymanych w czasie opuszczenia biurowych przestrzeni. Antykalendarz jest zbiorem wyblakłych zdjęć tych miejsc i podwójnego kalendarium; tego zastanego w pustych biurach oraz powtórzonego i zdekonstruowanego graficznego jego odwzorowania. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Łabędzi śpiew, 2010, papieroplastykaPraca jest dedykowana miejscu, w którym jest eksponowana. W jednej z gablot aranżuję mini witrynę estetycznie nawiązującą do pierwszych wystaw sklepowych, które mogły mieć miejsce w budynku byłego PeDeTu na początku lat pięćdziesiątych. Przedstawienie motywu papierowego łabędzia, często używanego dekoru w polskim wystawiennictwie, zostaje zestawione z makietą budynku, przypominającą opakowanie ekskluzywnego produktu. Praca jest reklamą obiektu, który nie potrzebuje już reklamy, jest klamrą czasową otwierającą i zamykającą historię tego miejsca, jest hipotetyczną aranżacją wystawy z początków jego istnienia i wreszcie jego ostatnim pożegnaniem. [po]www.patrycjaorzechowska.comGDAŃSK 2000 KoncertPodczas Grassomanii, zespół GDAŃSK 2000 zagra muzykę ilustracyjną, w czteroosobowym składzie. Dźwięki będą niekiedy przeplatane z tekstami patrona zdarzenia -Güntera Grassa. W skład grupy GDAŃSK 2000 wchodzą Maciej Lubieniecki – (trąbka) Paweł „Paulus” Mazur – (podkłady, generatory, głos oraz instrumenty self-made) oraz Kacper Ołowski. Prawatt KoncertSkład Prawatta tworzą Jachi – założyciel zespołu oraz konstruktor automatu perkusyjnego, Karol Schwarz – gitarzysta, wokalista, operator generatorów oraz Szymon Albrzykowski – operator gramofonu i generatorów. Trójmiejski zespół założony w 2004 roku, grający improwizowaną muzykę eksperymentalną – wyłącznie analogową, bez użycia MIDI i komputerów. Dźwięki tworzone są przez system generatorów i automatów perkusyjnych, z których większość to urządzenia własnej produkcji. Dwie z maszyn pamiętają jeszcze czasy TOTARTu, kiedy były wykorzystywane przez Szelest Spadających Papierków. Brzmienie generatorów uzupełniane jest przez gitarę, wokal oraz gramofon, z którego odtwarzane płyty o fantastyczno-militarno-sakralnej treści, przetwarzane są przez system automatów. www.prawatt.com www.myspace.com/prawattMIKRO ORCHESTRA vs LIDIA VISCONTIKoncertMikro Orchestra wraz z Lidią Visconti ( mezzosopran) zaprezentuje publiczności koncert oparty na wielowarstwowych i wyjątkowo ostrych kontrastach. Każdy z kontrastów jest swojego rodzaju spojrzeniem muzyków na czas, jako na zmianę. Coś, co powoduje, że w naszych umysłach rodzi się zjawisko, które pojmujemy właśnie, jako czas – czyli jak sami mówią muzycy – przemiana przyszłości w przeszłość.Stendek live + vj TustoKoncert STENDEK – projekt audiowizualny Macieja Wojcieszkiewicza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwa. W muzyce Maćka, słychać inspiracje ambientem, minimalem oraz IDM. Występy na żywo są wzbogacone zawsze o wizualizcje autorskie, lub tez miksowane na żywo przez zaproszonych vj'i. Stendek wydał 3 epki dla netlabeli Equaliteq, Phatt oraz najnowszą dla Qunabu o tytule „Qunabu EP”. Współpracuje z grupą STYLON oraz WEF (Warsaw Electronic Festiwal). http://www.myspace.com/stendekaudiovj TUSTO:Tusto – Na co dzień grafik w korporacji odzieżowej, współtwórcat-shirt-kiosk.pl, zapaleniec sitodruku, vj( w vizualkach przemyca swoje malarstwo).http://www.t-shirt-kiosk.pl/

Partnerem festiwalu Grassomania 2010 jest Hines.Hines jest wiodącą, prywatną firmą specjalizującą się w prowadzeniu inwestycji, organizacji procesu deweloperskiego i zarządzaniu nieruchomościami. Zakres dotychczasowych realizacji firmy, zarówno ukończonych, aktualnie prowadzonych, nabytych jak i zarządzanych to ponad 1.111 inwestycji o łącznej powierzchni około 41,9 mln m2, w tym powierzchnie biurowe, biurowo-usługowe, przemysłowe, handlowe i mieszkaniowe, o wartości przekraczającej 22,2 miliardy USD. Firma Hines posiada biura w 100 miastach w Stanach Zjednoczonych oraz w 17 innych krajach na świecie. Hines jest jedną z najbardziej ekologicznych firm na świecie, działających na rynku nieruchomości. W roku 2010 Hines, po raz trzeci, został wyróżniony przez EPA tytułem ENERGY STAR Sustained Excellence. Firma zarządza 147 budynkami, o powierzchni około 7 mln metrów kwadratowych, które posiadają oznakowanie ENERGY STAR. Więcej informacji na stronach www.hines.com oraz www.hines.pl