Grassomania

Jednym z celów Gdańskiej Galerii Miejskiej jest rozpowszechnianie wiedzy o słynnym gdańszczaninie, laureacie literackiej Nagrody Nobla, Günterze Grassie. Na jego cześć corocznie, od 2009 roku, w miesiącach jesienno – zimowych, był organizowany festiwal Grassomania. Artyści, zaproszeni do udziału w festiwalu w subtelny, niebezpośredni i często zaskakujący sposób, odwoływali się do twórczości Grassa. Podczas Grassomanii odbywało się także wiele wydarzeń o charakterze artystyczno – kulturalno – edukacyjnym, które rozgrywały się nie tylko w przestrzeni Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul. Szerokiej, ale także na terenie Gdańska, szczególnie we Wrzeszczu, gdzie znajdowało się dawne mieszkanie noblisty.

 

Podczas pierwszej edycji festiwalu, Tożsamość miejsca, będącej jednocześnie inauguracją działalności Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, obecny był sam pisarz. Otwarta wówczas została wystawa grafik Güntera Grassa. Oprócz wystawy odbyło się wiele ciekawych wydarzeń, obejmujących między innymi przejście przez Długi Targ osób grających na blaszanych bębenkach, czytanie poezji, debatę, performance oraz spektakle teatralne.

 

Druga edycja pt.: Czas i Grass odbyła się w budynku dawnego Tomu Towarowego „Neptun” w Gdańsku Wrzeszczu, przeznaczonego do rozbiórki. Oprócz wystaw, odbyły się również pokazy filmów, performance, przedstawienia teatralne oraz koncerty.

 

Grassomania 2011 przybrała charakter wystawy zbiorowej w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Zaprezentowane zostały prace artystów, pochodzących z Trójmiasta, ale obecnie mieszkających z dala od swojego miejsca urodzenia. Na festiwal złożyły się ponadto pokazy filmowe, performance, warsztaty i koncerty.

 

Grassomania zatem to wydarzenie o bardzo złożonym charakterze, angażujące i skupiające ludzi sztuki, kultury i nauki pod wspólnym szyldem inspiracji twórczością Güntera Grassa. Ten wszechstronny gdańszczanin wciąż pobudza kreatywność młodych artystów, dla których udział w Grassomanii staje się ciekawym i twórczym doświadczeniem. Często tematem festiwalu staje się jedno zdanie , które wyszło spod pióra Grassa, interpretowane przez artystów na różne sposoby. Powstają dzięki temu zupełnie zaskakujące prace, w których inspiracje twórczością słynnego gdańszczanina stają się bardzo enigmatyczne, niemal niedostrzegalne. Ponadto, festiwal tworzy doskonałe warunki integracji różnych dziedzin kultury, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska. Znajduje dzięki temu odbiorców zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i turystów, a dzięki ofercie edukacyjnej, cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród dorosłych, ale również wśród najmłodszych odbiorców sztuki.

Kilka osób stoi trzymając parasolki.