Grassomania 8

Grassomania 8

Kurator: Marta Wróblewska

 

Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców.

Na 8. edycję Grassomanii  złoży się szereg działań i wydarzeń pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także na wielopoziomowe eksplorowanie jego spuścizny.

8. Grassomanię zaczynamy projektem Ranne Szychty, który swoją nazwę czerpie z tytułu pierwszej z trzech ksiąg powieści pt.: Psie lata, stanowiącej ostatnią część tzw. trylogii gdańskiej, w której Gdańsk jawi się jako miasto pogranicza, mała ojczyzna Niemców, Polaków i  Żydów. Sześciu literatów i sześciu artystów wizualnych powędruje z Gdańska do Wrocławia i z Wrocławia do Gdańska, aby zmierzyć się z genius loci obydwu tak oddalonych, aczkolwiek tak bliskich miast. Dzieła literacko-wizualne stworzone w rezultacie współpracy między artystami zostaną wydane w eksperymentalnej publikacji artystycznej podsumowującej projekt.

Ranne szychty to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z  galeria Dizajn BWA Wrocław, Księgarnią Tajne Komplety oraz Fundacją im. T. Karpowicza od marca do października 2016 r.

Artyści zaproszeni do projektu: Jakub Babczyński,  Katarzyna Kmita, Grzegorz Kwiatkowski, Patrycja Orzechowska, Aleksandra M. Perzyńska, Barbara Piórkowska, Bartosz Sadulski, Maciej Salamon, Kama Sokolnicka, Antek Wajda, Agnieszka Wolny-Hamkało, Kamil Zając.


13 kwietnia 2016 r. – w pierwszą rocznicę śmierci Noblisty – otworzymy w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa wystawę pt.: Günter Grass kolekcja Plus*, która zaprezentuje część kolekcji prac graficznych, rysunkowych i rzeźbiarskich autorstwa Noblisty z kolekcji znajdującej się w 4G (w tym nowe, wcześniej nieprezentowane zakupy), w dialogu z wybranymi pracami twórców gdańskich. Wystawę będzie można oglądać do 14 sierpnia.

Artyści zaproszeni do udziału w wystawie: Alicja Buławka-Fankidejska, Magda Hueckel, Władysław Jackiewicz, Katarzyna Jóźwiak –Moskal,  Jacek Kornacki, Stanisław Nowodworski, Mariusz Otta, Maciej Rauch, Maciek Salamon,  Krzysztof Wróblewski, Wojciech Zamiara, Marcin Zawicki, Małgorzata Żerwe.Dzięki procesowi digitalizacji imponująca kolekcja 141 dzieł plastycznych Noblisty znajdująca się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, zostanie nie tylko opublikowana w całości w formie katalogu, ale także znajdzie swoje miejsce w Wirtualnej Galerii Güntera Grassa. Projekt ten z pewnością otworzy dla naszych odbiorców wiele nowych perspektyw na spuściznę, jaką pozostawił po sobie Noblista. Będzie on stanowił punkt wyjściowy do stworzenia wirtualnej wielopoziomowej platformy informacyjno-edukacyjnej z myślą o zróżnicowanych grupach odbiorców twórczości Grassa. Oprócz reprodukcji prac z kolekcji gdańskiej, w Wirtualnej Galerii Güntera Grassa odnajdziemy także materiały archiwalne oraz projekty interaktywne, takie jak Grassówka – gra komputerowa oparta na motywach z twórczości literackiej i plastycznej Grassa, czy też G: RASS – nowa aplikacja na urządzenia mobilne, opracowywana przez artystów i programistów z Gdańska i Düsseldorfu w ramach projektu EU „The People’s Smart Sculpture”.Projekt EU „The People’s Smart Sculpture” otworzy nam także możliwość wyjścia z działaniami artystycznymi w przestrzeń publiczną. Zaproszeni twórcy podejmą się zadania ożywienia nowej przestrzeni w Gdańsku dedykowanej  Günterowi Grassowi.
Szczegóły niebawem na www.ggm.gda.pl