Kasia Kmita na Rannych Szychtach

Kiedy: 4 sierpnia, godz. 18.00
Gdzie: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37

Katarzyna Kmita jest jedną z najbardziej interesujących i aktywnych polskich artystek. Jej projekty znane są z licznych wystaw, indywidualnych i zbiorowych. Jest wnikliwą obserwatorką społecznych i kulturowych zmian niepostrzeżenie zachodzących w naszym otoczeniu, poprzez swoje subtelne, skondensowane formalnie i poetyckie realizacje interpretuje wkraczające w polską rzeczywistość elementy wizualne zachodniej popkultury. Adaptuje różne techniki i media artystycznej wypowiedzi, łącząc je z 'przechwytywanym' językiem zastanej wizualności, do tej pory znana głównie dzięki WYCINANKOM, w których łącząc tradycyjną, wykonywaną ręcznie, wycinankę z symbolami popkultury obrazuje nowy sposób postrzegania polskiej tradycji w zglobalizowanym świecie. Wykorzystywała motywy ze świata reklamy i nowoczesnych mediów, na tej samej zasadzie na jakiej dawne ludowe artystki uwieczniały obrazy otaczającej je przyrody. Jej wystawa Wycinaki która miała swoją premierę w BWA we Wrocławiu odbiła się szerokim echem w Polsce i za granicą (nagroda na Bienalle Rybie Oko 4,  wyróżnienie telewizyjnego magazynu Łossskot) Prace były z sukcesem pokazywane w Anglii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, na Węgrzech i w Holandii. Wszędzie tam skutecznie promowały polską sztukę.”
Joanna Stembalska
Kuratorka BWA Wrocław

Spotkanie z artystką odbędzie się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, w czwartek 4 sierpnia o 18.00. Wstęp wolny.
W ramach cyklu Ranne Szychty artystka współpracowała z Barbarą Piórkowską.


Kasia Kmita – urodzona w 1972 roku w Nowej Rudzie. W 1996 roku uzyskała dyplom z zakresu malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1996 otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki Promocje '96. W 1998 w Konkursie im. Eugeniusza Gepperta otrzymała Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2006 roku za serię prac łączących elementy polskiego folkloru i popkultury została nagrodzona na Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Nagrodzona wyróżnieniem magazynu Łossskot dla najciekawszych postaci kultury 2007 roku. W 2011 r. otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Spotkanie odbywa się w ramach programu Ranne Szychty będącego częścią 8. edycji festiwalu Grassomania – projektu dedykowanego Günterowi Grassowi, budującego swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Projekt jest realizowany we współpracy Gdańskiej Galerii Miejskiej z  galeria Dizajn BWA Wrocław, oraz Księgarnią Tajne Komplety i Fundacją na Rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza.

więcej o programie: http://bit.ly/ranne_szychty_2016

Dodatkowy katalog plików: logo/bwa_wroclaw.jpg   Dodatkowy katalog plików: logo/logo_tajne_komplety_last_versi.jpg