Grassomania 8 Urodziny Güntera Grassa

grassomania_baner_długi

Grassomania 8 – Urodziny Güntera Grassa
Kiedy: 16.10.2016
Miejsce:
Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37
Kuratorka: Marta Wróblewska

16 października to dla Gdańskiej Galerii Güntera Grassa ważna data. Co roku pamiętamy o rocznicy urodzin naszego Patrona i z tej okazji przygotowujemy program wyjątkowych wydarzeń.
W tym roku wśród nich znajdą się: premiery publikacji związanych z Günterem Grassem, prezentacje projektów multimedialnych inspirowanych twórczością Noblisty oraz dyskusja na temat nowej przestrzeni dedykowanej Günterowi Grassowi i Danielowi Chodowieckiemu.

Serdecznie zapraszamy!

DYSKUSJA NA PRZYKŁAD CHODOWIECKI
Jesteśmy u progu utworzenia nowej przestrzeni dla kultury – Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa w zabytkowych budynkach dawnego sierocińca w Gdańsku. Dlatego też punktem wyjścia do dyskusji jest artykuł, który Grass napisał z okazji podpisania traktatu polsko-niemieckiego o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie, stawiając w nim Chodowieckiego jako przykład do naśladowania. Postulaty Grassa w tym 25-letnim artykule są co prawda obecnie już nieaktualne, pragniemy jednak, aby postać Chodowieckiego poprowadziła nas poprzez różnorakie wątki dyskusji, kończąc na idei utworzenia Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera  Grassa w Gdańsku.

„Ale może nam wszystkim, zwłaszcza zaś Polakom i Niemcom, pomocny byłby przykład Daniela Chodowieckiego. Ów rysownik i miedziorytnik był zarazem Polakiem i Prusakiem. Na jego szkicach luterański pastor stoi obok polskiego flisaka. Będąc wyznawcą wiary ewangelicko-reformowanej skłaniał się ku ideom europejskiego Oświecenia. Był tym, kim według swoich usilnych zapewnień są i Niemcy, i Polacy: był Europejczykiem.”

Uczestnicy:

Thomas Schulz
polonista i teoretyk sztuki współczesnej, menedżer kultury, jeden z twórców polskiego Mail Artu, w latach 1992-2000 pracownik naukowy Niemieckiej Gildii Artystów, a następnie, do 2016 Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się tematyką środkowoeuropejskich tożsamości regionalnych i wspólnego dziedzictwa kultury. kolekcjoner plemiennej sztuki afrykańskiej.

Grzegorz Dziemidowicz, amb.
Dyplomata, zastępca kierownika Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, były dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ i wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Egipcie (1994-1999) oraz Grecji (2001-2005). Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych m.in. jako rzecznik oraz dyrektor Departamentu Systemów Informacji. Posiada także doświadczenie dziennikarskie i redaktorskie radiowe i telewizyjne – redaktor, a następnie kierownik działu zagranicznego „Wiadomości” w TVP.

Małgorzata Dymnicka
dr hab., socjolog, pracownik naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Autorka monografii Przestrzeń publiczna a przemiany miasta (2013),  współautorka książki: Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T: Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk-Gliwice-Wrocław (w przygotowaniu do druku, 2016),  autorka licznych  artykułów poświęconych problematyce miejskiej, współredaktorka prac zbiorowych, m.in. Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej (2003); Współczesne miasta. Szkice socjologiczne (2009); „Przeglądu Socjologicznego” (2011); przewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta PTS, członek Rady Kultury Gdańskiej.

Iwona Bigos
niezależna kuratorka; w latach 2009-2015 pierwszy dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej. 20-letnie doświadczenie kuratorskie, muzealne i w dziedzinie pedagogiki artystycznej, organizacja wystaw, koncertów, eventów artystycznych, festiwali. Kurator licznych wystaw, również międzynarodowych. Autorka tekstów to katalogów poruszających problematykę sztuki współczesnej.

oraz
Katarzyna Kucz-Chmielecka
Pełnomocnik Prezydenta ds. Utworzenia Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa w Gdańsku

Marta Wróblewska
Kierownik Gdańskiej Galerii Güntera Grassa

Dyskusja Na przykład Chodowiecki jest pierwszą odsłoną cyklu debat o sztuce i kulturze pt.: Skala Beauforta. Skala Beauforta to nowy cykl spotkań, wykładów i debat realizowanych w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Za jego pomocą chcemy pobudzić dyskusję i wymianę wiedzy między specjalistami różnych dziedzin naukowych i mieszkańców Trójmiasta.

G: RASS
G: RASS to interaktywny projekt artystyczny, wykorzystujący specjalnie zaprojektowaną aplikację mobilną działającą na platformie android. Dzięki niej widz używając tabletu,  przeniesiony zostaje w wirtualny świat – „rozszerzoną rzeczywistość” (augmented reality). Takie podejście angażuje i przekształca najbliższą przestrzeń miasta i pozwala spojrzeć na nią z odmiennej perspektywy. Inspiracją do powstania tej edukacyjno-kulturalnej inicjatywy jest dorobek literacki urodzonego w Gdańsku noblisty Güntera Grassa – autora znanej „Trylogii gdańskiej”. Wybrane charakterystyczne dla Gdańska motywy literackie i cytaty z quasi-historycznych powieści Grassa, wyznaczają trasy spacerów. Przewodnik – pies Prinz z powieści „Psie lata” – poprowadzi nas do miejsc na mapie Gdańska, opatrując je komentarzem w formie cytatów literackich. Ponadto za pomocą efektów graficznych (animacje, grafika 3D), będziemy mieli okazję zobaczyć na ekranie tabletu przedmioty, motywy, obrazy, pamiątki, związane z miejscem, w którym się znajdujemy. Dzięki tym efektom chcemy nadać zwykłemu codziennemu szwendaniu się po mieście niecodziennych zaskakujących znaczeń i sensów. Dzięki powstałej aplikacji realny obraz, uchwycony przez kamerę, nawarstwi się z wyimaginowanym literackim światem, pełnym pamiątek i znaków przeszłości. Widz zostanie wizualnie oraz dźwiękowo zanurzony w nielinearnej narracji stworzonej na bazie rzeczywistych i symulowanych elementów gdańskiej Starówki, które z jednej strony rozpozna, a z drugiej wykreuje na nowo. Tym samym chcielibyśmy zamienić miasto w inspirującą przestrzeń dynamicznej chmury znaczeń i zaprosić widzów w podróż sentymentalną do historii, którą będzie można odkrywać ponownie, wędrując po znanym i nieznanym Gdańsku.

WIRTUALNA GALERIA GÜNTERA GRASSA
Prezentacja wirtualnej odsłony Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, zawierającej zdigitalizowane zbiory Noblisty znajdujące się w Galerii oraz materiały dotyczące kilkuletniej działalności Galerii koncentrującej się na promowaniu i popularyzowaniu spuścizny po Artyście.

RANNE SZYCHTY
Premiera publikacji wieńczącej kilkumiesięczny projekt współpracy artystycznej między Gdańskiem a Wrocławiem, zaprojektowanej i wydanej we współpracy z BWA Galerią Dizajn we Wrocławiu.

GÜNTER GRASS – KOLEKCJA (ALBUM)
Zestawienie zbioru 141 prac autorstwa Güntera Grassa znajdujących się w Gdańskiej Galerii jego imienia w jednej publikacji opatrzonej komentarzem


Wydarzenie realizowane w ramach projektu The People’s Smart Sculpture finansowanego ze środków programu EU – Kreatywna Europa oraz we współpracy z Fundacją Wspólpracy Polsko-Niemieckiej i Collegium Civitas.

PS2 logoeu_logoDodatkowy katalog plików: logo/fwpn_rgb.png923127530.jpg