Narracje #10 / otwarty nabór projektów

Zgłoś projekt artystyczny na 10. edycję Festiwalu NARRACJE

Kurator 10. edycji Festiwalu NARRACJE, Piotr Stasiowski, oraz organizatorzy wydarzenia, Instytut Kultury Miejskiej i Gdańska Galeria Miejska, zapraszają do składania propozycji projektów artystycznych. Spośród nadesłanych koncepcji wybrane zostaną prace, które zrealizujemy w ramach tegorocznej odsłony festiwalu 16 i 17 listopada w Gdańsku Oliwie. Propozycje prac należy przesyłać drogą mailową do 30 czerwca na adres info@narracje.eu.

Tytuł tegorocznych NARRACJI, Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie, jest cytatem z wiersza Rainera Rilkego z 1898 roku. Zakończenie utworu, z którego pochodzi przywołany fragment, powstało w Parku Oliwskim, gdzie natchniony pięknem letniej przyrody poeta napisał go wspólnie ze swoją przyjaciółką Lou Andreas-Salomé. Feria barw, bogactwo życia, przepych willowej dzielnicy od wieków urzekają przybyszów i stanowią dumę jej mieszkańców. Wraz z artystami NARRACJI odwiedzimy Oliwę w dwa listopadowe wieczory, gdy z drzew opadną już liście, a słońce przesłonią gęste chmury. Chcemy, by zaprezentowane podczas festiwalu prace, spełniały funkcję sztucznych słońc, rozświetlających mroki jesiennej aury.

Jesteśmy zainteresowani zarówno projektami odnoszącymi się do bogatej historii dzielnicy, jak i inspirowanymi jej różnorodną współczesnością. Obecnie Oliwa jest urbanistyczną oraz społeczno-ekonomiczną wyspą, mieszczącą w sobie wszelkie cechy rozwiniętego polis. Znajdują się tu m.in. uniwersytet, szkoły, muzea, zoo, centra biznesowe i handlowe, katedra ze słynnymi organami czy wspaniały park. Oliwa zachowuje swój historyczny charakter, a jednocześnie stale się rozwija, zarówno pod względem ekonomicznym, jak społecznym i kulturalnym. Zwrócimy też uwagę na projekty prac podejmujących tematykę szerszą niż ta, którą wyznaczają ramy dzielnicy, np. na propozycje skupione wokół kwestii emigrantów, wykluczeń społecznych czy równości obywateli miasta.

Liczymy na projekty prac wykonanych w różnych technikach, takich jak wideo, instalacja, rzeźba czy interwencja. Warto pamiętać, że realizacje zaprezentowane zostaną w przestrzeni publicznej, zatem narażone będą na zmienne, listopadowe warunki atmosferyczne, których ewentualność już na poziomie projektowania należy wziąć pod uwagę. Ze względu na dużą rozległość dzielnicy trasa tegorocznych NARRACJI zamknięta zostanie w obszarze ulic: aleja Grunwaldzka, Kaprów, Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera, Stanisława Witkiewicza, Leśnej, Kwietnej, Starego Rynku, Opata Jacka Rybińskiego, Artura Schopenhauera.

Dla osób rozważających zgłoszenie swojej pracy do konkursu zorganizowany zostanie specjalny spacer z kuratorem. Zainteresowanych zapraszamy 21 maja o godz. 18.00 przed budynek Rady Dzielnicy Oliwa (ul. Opata Jacka Rybińskiego 10), skąd wyruszymy przyjrzeć się bliżej interesującym zakątkom dzielnicy. Jednocześnie zachęcamy zainteresowanych do wcześniejszego zapoznania się z koncepcją kuratorską tegorocznej edycji festiwalu: LINK.

Czy będziemy skłonni poddać się lirycznej wizji Rilkego? A może postanowimy zwrócić większą uwagę na zmieniającą się tu tkankę społeczną złożoną z mieszkańców przybyłych po II wojnie światowej, studentów i uczniów, pracowników tutejszych firm oraz turystów chcących zobaczyć słynne organy i park? Oliwa stanowi obecnie heterogeniczną przestrzeń łączącą w sobie echa bogatej historii, piękno tutejszego krajobrazu, dzielnicową codzienność oraz wielowątkową opowieść o naszych dążeniach i marzeniach o lepszym życiu.

Forma zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesłać mailowo do 30 czerwca w pliku .pdf zatytułowanym wg wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł projektu_narracje2018
i powinno zawierać:
-opis projektu (do 1800 znaków),
-propozycję konkretnej lokalizacji,
-wizualizacje (szkice, zdjęcia, obrazy wklejone w jednym dokumencie .pdf) lub poglądowe materiały filmowe,
-specyfikację techniczną,
-wstępną kalkulację kosztów,
-krótkie CV oraz dane osobowe zgłaszającej/zgłaszającego projekt,

Informacje o wybranych projektach zostaną podane najpóźniej w pierwszej połowie września na stronach internetowych Instytutu Kultury Miejskiej oraz Gdańskiej Galerii Miejskiej. Organizatorzy skontaktują się mailowo lub telefonicznie z autorami wybranych projektów.

Warunki finansowe
Całkowite wynagrodzenie autora/autorów wybranego projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto. Budżet przeznaczony na produkcję wszystkich projektów wybranych w otwartym naborze to 15000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto. Osoby uczestniczące w otwartym naborze prosimy o wstępne oszacowanie kosztów produkcji swoich prac. O tym, ile prac zostanie wybranych zadecyduje kurator wraz z organizatorami festiwalu, średni budżet realizacji jednej pracy nie jest więc z góry określony. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z ich autorami.


NARRACJE od 2009 roku eksplorują nowe miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeni publicznej dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Festiwal odbywa się jesienią, kiedy większość działań kulturalnych wkracza do galerii i instytucji. NARRACJE dają powód, by w dwa listopadowe wieczory wyjść z domu i odkrywać miasto na nowo.


NARRACJE #10, Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie
Gdańsk Oliwa, 16 – 17 listopada 2018
Kurator:
Piotr Stasiowski
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

www.narracje.eu
www.facebook.com/NarracjeGdansk