Gdańskie Biennale Sztuki 2010

Tożsamość miejsca. Gdańskie Biennale Sztuki” to pierwsza edycja konkursu i wystawy pokonkursowej. W Gdańsku to jedyne tego typu wydarzenie artystyczne, które oprócz tego, że zaprezentuje szerokie spektrum gatunków, technik oraz sposobów prezentacji, przyczyni się do twórczej konfrontacji artystów reprezentujących różne pokolenia. Na taką możliwość środowisko artystyczne czekało od wielu lat.

Tematem i celem Biennale zgodnie z jego tytułem „Tożsamość miejsca” jest zwrócenie uwagi na zagadnienie percepcji miejsca/miasta przez jego mieszkańców oraz oddziaływanie tegoż na twórczość i funkcjonowanie działających w nim artystów. Zamierzenie to oprócz próby odnalezienia i opisania poprzez sztukę tożsamości tego niezwykłego miasta, ma na celu również odpowiedź na pytanie, co wpływa na odbiór jego tożsamości, charakteru, czy nastroju.

Mówiąc Gdańsk, mamy zazwyczaj na myśli aspekt zewnętrzny, wizualny miasta, czyli jedynie jego architekturę. Przedstawienie tego problemu trójmiejskim artystom, ma na celu wyłonienie całego bogactwa potencjału tego miasta, czyli zarówno zwrócenie uwagi na jego bogatą i wielokulturową tradycję, ale również na tak zwany czynnik ludzki. Z Gdańskiem, zarówno tym historycznym jak i współczesnym związanych jest wiele postaci, które mogą być wspaniałą inspiracją lub też tematem artystycznych rozważań. Gdańsk jest miastem o specyficznej historii i problem tożsamości był i jest tu zawsze aktualny i ważny.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska

Patronat: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Patronat honorowy: Związek Artystów Rzeźbiarzy w Gdańsku Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański

Miasto Zdarzenie Re-konstrukcja Przemocy | Dorota Nieznalska