Gdańskie Biennale Sztuki 2012

Gdańskie Biennale Sztuki 2012 to druga edycja wydarzenia artystycznego, które zaprezentuje twórczość kilkudziesięciu rodzimych artystów. W tym roku konkurs skierowany jest do artystów profesjonalnych mieszkających i tworzących w województwie pomorskim. Jest to odpowiedź na potrzebę środowiska pomorskich artystów dotyczącą możliwości cyklicznej i szerokiej prezentacji najnowszych prac.

Konkurs i towarzysząca mu wystawa, oprócz ożywienia i integracji środowiska artystycznego mają w założeniu również stworzenie ciekawej propozycji kulturalnej dla mieszkańców regionu gdańskiego i turystów. Ideą Biennale jest jednak przede wszystkim uchwycenie najnowszych tendencji i kierunków w sztukach wizualnych uprawianych przez artystów związanych z województwem pomorskim. Wystawa konkursowa zaprezentuje szerokie spektrum technik artystycznych oraz twórców reprezentujących różne pokolenia.

Nagrodą w konkursie będzie zorganizowana w Gdańskiej Galerii Miejskiej wystawa indywidualna nagrodzonego artysty oraz wydrukowanie katalogu tej wystawy.

23 marca 2012 – termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych wraz z przedmiotowymi fotografiami oraz wymaganymi załącznikami

26 marca 2012 – obrady pięcioosobowego jury dopuszczającego do udziału w wystawie konkursowej

17 czerwca 2012 – rozstrzygnięcie konkursu przez trzyosobowe jury i uroczyste ogłoszenie nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu

Gdańska Galeria Miejska – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Szeroka 34/35-37 i Grobla I 1/2, 80-835 Gdańsk – adres nadsyłania zgłoszeń

biennale@ggm.gda.pl adres na który można dosyłać zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej