Gdańskie Biennale Sztuki

Gdańskie Biennale Sztuki jest przeglądem sztuki w formie otwartego konkursu skierowanego do artystów związanych z tym miastem. Konkurs odbywa się w formie otwartego naboru zgłoszeń, z którego Rada Ekspercka wybiera najciekawsze prace prezentowane na wystawie konkursowej. W jury konkursu biennale zasiadają wybitni kuratorzy, krytycy i dyrektorzy czołowych instytucji wystawienniczych. Kuratorką biennale jest Grażyna Tomaszewska-Sobko.

Dotychczasowi laureaci Gdańskiego Biennale Sztuki:

GBS 2020: Piotr Wyrzykowski za pracę Utwór na: kwartet smyczkowy, teatr leśny i uszkodzony dron
GBS 2018: Agnieszka Piasecka za pracę Epitafium
GBS 2016: Martyna Jastrzębska za pracę Bajki Starego Kontynentu vol 1.
GBS 2014: Zuza Golińska za pracę Chórzyści
GBS 2012: Elvin Flamingo za pracę Dwaj ludzie z napisem Sopot
GBS 2010: Dorota Nieznalska za pracę Królowa Polski

Pierwsza edycja  Gdańskiego  Biennale Sztuki z 2010 roku miała zasięg ogólnopolski. Była to wystawa tematyczna  zatytułowana Tożsamość Miejsca.
Jurorzy pierwszego etapu konkursu: Iwona Bigos, Adrianna Majdzińska, Marek Model, Stanisław Szwechowicz, Grażyna Tomaszewska-Sobko, Czesław Tumielewicz, Małgorzata Żerwe.

Jury drugiego etapu Rafał Jakubowicz, Paweł Jarodzki, Jarosław Lubiak jednogłośnie wyłoniło laureata GBS – rzeźbę zatytułowaną Królowa Polski Doroty Nieznalskiej.
Wystawa indywidualna zwyciężczyni zatytułowana Miasto Zdarzenia Rekonstrukcje odbyła się w GGM2 w dniach 26.08-30.09.2011.

Druga edycja  GBS już na stałe zawęziła swój zasięg do Województwa Pomorskiego.
Jury pierwszego etapu: Jarosław Denisiuk, Janusz Janowski, Piotr Józefowicz, Edyta Wolska. Jury drugiego etapu Dorota Monkiewicz, Karol Sienkiewicz, Agata Zbylut, zgodnie wybrało pracę Dwaj ludzie z napisem Sopot Elvina Flamingo. Wystawa  zwycięzcy zatytułowana Symbiotyczność tworzenia odbyła się w GGM1 w GGM1 w dniach 26.09-02.11.2014.

Trzecia edycja GBS utrzymała zasięg Województwa Pomorskiego.
Jury pierwszego etapu: Iwona Bigos, Jarosław Denisiuk, Janusz Janowski, Piotr Józefowicz, Małgorzata Zwolicka-Taraszkiewicz.
Jury drugiego etapu w składzie Piotr Krajewski, Karolina Plinta oraz Andrzej Wasilewski wybrało instalację malarską Chórzyści Zuzanny Golińskiej.
Wystawa zwyciężczyni zatytułowana Common Ground odbyła się w GGM1 w dniach 26.08-23.09.2016.

Czwarta edycja GBS utrzymała zasięg Województwa Pomorskiego.
Rada Ekspercka pierwszego etapu: Karina Dzieweczyńska, Piotr Józefowicz, Agata Nowosielska, Piotr Stasiowski, Edyta Wolska.
Jury drugiego etapu w skadzie Krzysztof Polkowski, Sławomir Marzec oraz Monika Weychert Waluszko wybrało instalację Martyny Jastrzębskiej Bajki Starego Kontynentu vol 1.

Piąta edycja GBS utrzymała zasięg Województwa Pomorskiego.
Rada Ekspercka pierwszego etapu: Joanna Dudek, Marta Gendera, Ewa Łączyńska-Widz, Katarzyna Józefowicz.
Jury drugiego etapu w składzie Krzysztof Polkowski, Dorota Monkiewicz oraz Waldemar Tatarczuk wybrało pracę Agnieszki Piaseckiej Epitafium.

Szósta edycja GBS utrzymała zasięg Województwa Pomorskiego.
Rada Ekspercka pierwszego etapu: Piotr Stasiowski, Maria Sasin, Grażyna Tomaszewska-Sobko, Gabriela Warzycka-Tutak, Andrzej Zagrobelny.
Jury drugiego etapu w składzie Małgorzata Ludwisiak, Aneta Szyłak, Krzysztof Polkowski, wybrało pracę Piotra Wyrzykowskiego Utwór na: kwartet smyczkowy, teatr leśny i uszkodzony dron.