Khairullo Mirsaidov – Z TADŻYKISTANU DO GDAŃSKA

Premiera filmu „Khairullo Mirsaidov – Z Tadżykistanu do Gdańska”

Data: 22 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 12.00
Online: YouTube GGM
Scenariusz, reżyseria, dźwięk: Małgorzata Żerwe
Zdjęcia, montaż: Piotr Grdeń
Koordynator projektu: Aleksandra Chrzanowska

Khairullo Mirsaidov to pochodzący z Tadżykistanu niezależny dziennikarz śledczy z dziewiętnastoletnim doświadczeniem w dziennikarstwie prasowym, radiowym i telewizyjnym (pracował m.in. dla Asia-Plus, Deutsche Welle oraz dla Fergana News Agency). Koordynował również projekty edukacyjne między innymi dotyczące przygotowania młodzieży z krajów Azji Centralnej i Kaukazu do pracy w zawodzie dziennikarza. Z wykształcenia jest filologiem rosyjskim. W 2017 r. po napisaniu publicznego listu do prezydenta Tadżykistanu w sprawie przyjmowania łapówek przez wysokich przedstawicieli i urzędników zamieszkiwanego przez niego regionu, został aresztowany i oskarżony o podżeganie do nienawiści etnicznej i religijnej, sprzeniewierzenie funduszy publicznych, fałszowanie dokumentów oraz składanie fałszywych zeznań. Po wypuszczeniu na wolność po 9 miesiącach, opuścił ojczyznę. Khairullo Mirsaidov przebywał na rocznej rezydencji w Gdańsku w ramach programu rezydencyjnego ICORN – Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. Podczas rezydencji Khairullo Mirsaidov pisał artykuły i redagował treści związane z przestrzeganiem praw człowieka w Azji Centralnej. Jednocześnie jest w trakcie pisania książki na temat więzień i tortur w kontekście naruszeń związanych z prawami człowieka. Planowana działalność edukacyjna rezydenta nie mogła się odbyć ze względu na pandemię koronawirusa.

ICORN – International Cities of Refuge Network to niezależne stowarzyszenie ponad 70 miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych – ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania swoich dzieł we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z zagrożonych pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej. Gdańsk przystąpił do sieci ICORN w sierpniu 2017 roku na wniosek Prezydenta Pawła Adamowicza.

Tłumaczenie z rosyjskiego – Michał Bajorek Wiersz „Obcy”, autor: Kamal Chudżandi, Tłumaczenie z perskiego: Katarzyna Wąsala
Podziękowania za współpracę przy filmie dla Mariny Szawłowskiej i Julii Szawłowskiej. W filmie wykorzystano materiały archiwalne tadżyckiej telewizji publicznej, materiały prywatne Khairullo Mirsaidova oraz cytaty z publikacji na serwisie YouTube.
© Gdańska Galeria Miejska i autorzy, 2020