Rezydencja ICORN

30 sierpnia 2017 roku Gdańska Galeria Miejska przystąpiła do ICORN (International Cities of Refuge Network), jako jednostka reprezentująca Miasto Gdańsk w międzynarodowej sieci miast pomocy. Do uroczystego podpisania umowy członkowskiej doszło podczas festiwalu Solidarity of Arts, w ogrodzie zimowym ECS.

Od lewej: Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Piotr Stasiowski Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Helge Lunde Dyrektor sieci ICORN, fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

ICORN to niezależne stowarzyszenie ponad 70 miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych – ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania swoich dzieł we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z zagrożonych pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej. Kluczem doboru rezydenta są jego związki z szeroko pojętą literaturą, na rezydencje zapraszani są blogerzy, autorzy powieści, scenariuszy, dziennikarze, muzycy, piosenkarze, poeci, artyści sztuk wizualnych, autorzy komiksów, tłumacze, wydawcy. Gdańska Galeria Miejska została operatorem programu ze względu na działalność literacką patrona jednej z naszych filii Güntera Grassa. W ramach wsparcia artysta otrzymuje pomoc przy organizacji przyjazdu, zakwaterowanie, comiesięczną rentę i pomoc przy promocji swej twórczości.

Pierwszym rezydentem zaproszonym do Gdańska był palestyński poeta, który przybył do Gdańska w maju 2018 r. Dzięki współpracy z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w czasie pobytu w naszym mieście rezydent miał nie tylko zapewnione warunki do życia i rozwijania pracy twórczej, ale również nauki języka i czynnego uczestnictwa w życiu miasta. W trakcie rocznego pobytu uczestniczył między innymi w spotkaniach poetyckich, jego twórczość została zaprezentowana w ramach festiwalu „Narracje”, a tekst o suwerenności opublikowany w katalogu festiwalu Solidarity Of Arts.

Wiersz rezydenta Sariego Alhassanata:

https://www.youtube.com/watch?v=b-9EO4Jei3E&t=2s

W 2020 roku na rezydencji przebywał dziennikarz śledczy z Tadżykistanu, który zmuszony był do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu podejmowanej w artykułach tematyki, dotyczącej ofiar tortur w Tadżykistanie, politycznych i finansowych przypadków korupcji, prześladowań za wolność słowa, ekstremizmów i islamskiego terroryzmu.

Obecnie na rezydencji przebywa Lesia Pcholka, białoruska artystka sztuk wizualnych i aktywistka. Więcej o recydentce: TUTAJ

Oficjalna strona ICORN: https://icorn.org

Od 2020 roku Gdańska Galeria Miejska jest też członkiem sieci Res Artis, zrzeszającej podmioty zajmujące się wymianą międzynarodową i organizowaniem pobytów pracy twórczej.