„Archeologia bunkrów”

Warsztaty edukacyjne: ARCHEOLOGIA BUNKRÓW

w ramach wystawy: BUNKRY – MISTYCZNE, BARBARZYŃSKIE, ZNUDZONE

02 grudnia 2011, godzina 18:00-19:30

miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa (ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Grobla I 1/2)

czas trwania: 90 minut

dla dzieci 5-8 lat i ich rodziców

(rezerwacja atatarczuk@ggm.gda.pl)

Opis: Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku 5-8 lat. Sięgając do merytorycznych wartości wystawy, uczestnicy zajęć przyjrzą się traceniu pierwotnej funkcji wojskowych schronów i przejmowania ich przez społeczeństwa nie prowadzące działań militarnych. Owa sytuacja stanie się podstawą do działań artystycznych, których projektem końcowym ma być plastyczne opracowanie wtórnego zastosowania dla – kartonów.

Wprowadzenie pojęć: bunkier, recycling

Zakres wiedzy: kontekst wystawy, wtórne wykorzystanie odpadów w designie

Zadanie: dzieci w grupach poddadzą recyclingowi kartony, tworząc plan ich wykorzystania oraz prototyp.

Elementy warsztatu: działania plastyczne.

Cel: wskazanie na pozytywne wartości dewaluacji obiektów i perspektywy dla nich.