„Mapa Marzeń”

Pytanie: Kim chcesz zostać gdy dorośniesz? było często weryfikowane przez życie. A co gdyby przestać myśleć o dziecięcej odpowiedzi jako o infantylnym marzeniu, ale

potraktować ją jako plan? Warsztaty Mapa Marzeń proponują skonfrontowanie pragnień małych uczestników zajęć z dziełami artystów zebranych na tegorocznej odsłonie Grassomani. Dzieci wraz z animatorem dokonają kalkulacji na ile pragnienia rekompensują tęsknoty i w jakim miejscu na świeci ich plan ma największe szanse realizacji. Uczestnicy dokonają analizy prezentowanych prac i stworzą Mapę marzeń, która stanie się przewodnikiem jak dotrzeć do wyznaczonych celów.

Dla dzieci od 5 do 13 lat.

Indywidualne terminy spotkań od poniedziałku do piątku dla szkół i przedszkoli: atatarczuk@ggm.gda.pl.