Günter i Daniel

Günter i Daniel. Grass i Chodowiecki. Dwóch artystów, których łączy – prócz dnia i miejsca urodzenia – doświadczenie dorastania na pograniczu, rozumianym nie tyle terytorialnie, co w znaczeniu styku kulturowego. Gdzie historie, języki, wspomnienia, tożsamości nakładają się na siebie, splatają i przenikają wzajemnie. Owocując twórczością, która skupia kulturowe bogactwo, wielowątkowość doświadczenia, a funkcjonowanie w przestrzeni pomiędzy zamiast dzielić, stanowi wartość dodaną.

Günter i Daniel. Grass i Chodowiecki. Dwóch twórców rozmiłowanych w słowie pisanym, oddających się  z pasją twórczości artystycznej. Tożsame wartości bezsprzecznie łączy uniwersalizm treści, patriotyzm lokalny czy miłość do polskiej natury. Dorobek obu stanowi nieustające, wciąż żywe i intensywnie bijące źródło inspirujące do działania, odkrywania nowych obszarów, przyjmowania innych perspektyw i pobudzania głębszej wrażliwości.

Günter i Daniel. Grass i Chodowiecki. Nowy cykl edukacji kulturowej to 10 tematycznych debat i praktycznych warsztatów, które mają na celu uobecniać idee przyświecające patronom. Odczarowanie dawnego, oswojenie trudnego, odkrycie tego, co wspólne, uszanowanie tego, co obce. Podejmujemy raz jeszcze swoistą eksplorację życia i twórczości dwóch wybitnych gdańszczan.

luty – listopad 2021
5 spotkań tematycznych wokół twórczości Grassa
5 praktycznych warsztatów wokół twórczości Chodowieckiego