11 06 2021
– 17 07 2021

Adriana Majdzińska con/TEMPORARY

Daty: 12.06-17.07.2021
Otwarcie wystawy: 11.06.2021, godz. 17.00-19.00
Miejsce: 4G, ul. Szeroka 37
Artystka: Adriana Majdzińska
Kuratorka: Grażyna Tomaszewska-Sobko
Identyfikacja graficzna: Gosia Golińska

Rzeźby Adriany Majdzińskiej prezentowane w galerii 4G są jej refleksją nad wartością czasu, „chwilowością” rzeczywistości, w której wydarzenia i zjawiska mierzone są coraz krótszymi sekwencjami, a prędkość jest priorytetem bez względu na koszty z nią związane. Majdzińska jest znaną w środowisku trójmiejskim artystką, od lat konsekwentnie wykorzystującą w swej twórczości naturalne materiały takie jak drewno i metal, choć sięga również po ceramikę czy beton. Często posługuje się też znalezionymi przedmiotami, które zestawia ze sobą w nowe intrygujące kompozycje, np. z użyciem kuchennych noży. Na jej solowej wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej zobaczymy zarówno wcześniejsze jej prace rzeźbiarskie z cyklów „Nuncjusz”, „Perswazje”, jak i najnowsze realizacje zatytułowane „Puklerze” czy „Natural Killer”. Tematy prac, które podejmuje, czerpie z różnych źródeł, nie zamykając się na własnych doświadczeniach czy przeżyciach, ale odnosząc je do szeroko rozumianych kodów kultury. Naturalne materiały, z których korzysta zdają się kontrastować z ich myślą przewodnią zakorzenioną w kulturze, a przez to podbijają ich nieoczywiste znaczenia. „Moje rzeźby muszą mieć temat. Po latach pracy ten punkt wyjścia wydaje mi się naprawdę istotny. Praca z ideą – znalezienie dla niej właściwej formy. Stopniowe zawężanie obszaru poszukiwań, odrzucanie zbędnych elementów do momentu, kiedy pojawi się ten właściwy kształt, który zawrze w sobie pełną treść. Ale proces dojrzewania do tego sposobu myślenia o formie krystalizował się długo”.

Wystawa Adriany Majdzińskiej to ekspozycja zorganizowana w ramach cyklu Logos–Bios, do którego zostali zaproszeni artyści rzeźbiarze analizujący i konfrontujący wątek styku kultury i natury. Przestrzeni chaosu reprezentowanego przez biologię i przestrzeni logosu, utożsamianego z uporządkowaniem, ludzką ingerencją czy wręcz symboliczną opresją.

Adriana Majdzińska w 2000 r. obroniła dyplom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2006 r. jest zawodowo związana z tym Wydziałem. W roku 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz stanowisko profesora ASP. Artystka zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. W swojej twórczości interesuje ją forma przestrzenna w klasycznym rozumieniu. Brała udział w wielu wystawach, plenerach i konkursach rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. Jest laureatką nagród i stypendiów min.: stypendium Ministra Kultury i Sztuki 1998, nagród Rektora ASP w Gdańsku, nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za najlepszy debiut w dziedzinie rzeźby w 2000r, złotego medalu na XX Salonie Rzeźby w Warszawie w 2003r, Medalu Prezydenta Miasta Gdańska w 2006 r oraz czterokrotnie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. W latach 2015-2017 wraz z Czesławem Podleśnym byli pomysłodawcami i koordynatorami Przestrzeń Sztuki WL4 – niezależnej społeczności artystycznej w budynku przy ul. Wiosny Ludów 4 w Gdańsku. Od połowy 2018 zaangażowana w działalność kolejnej społeczności WL4 Przestrzeń Sztuki w budynku Mleczny Piotr na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.