06 12 2019
– 08 02 2020

Mariusz Kulpa FORMY. ZBIORY. KOLEKCJE.

Wernisaż: 6.12.2019, godz. 18.00
Termin: 6.12.2019-8.02.2020
Miejsce: 4G, ul. Szeroka 37
Kuratorka: Grażyna Tomaszewska-Sobko

Mariusz Kulpa jest artystą interdyscyplinarnym, który granice dyscyplin traktuje jako możliwość przepływu wartości formalnych, a nie ograniczenie. Wiele jego prac jest efektem często długotrwałych podróży artystycznych. Jak sam mówi: „[…] doświadczenie miejsca jest dla mnie wartością dodaną, a zarazem niezastąpioną w procesie autonomicznej kreacji.” Najbardziej rozpoznawalne prace artysty to wertykalne kompozycje rzeźbiarskie, zwane przez niektórych totemami, które mają jednak odmienną od totemów genezę i ideę powstania. To swego rodzaju “drzewa życia” odnoszące się niemal zawsze do form organicznych. Zazwyczaj bogato polichromowany trzon wieńczy, czasem antropomorfizowane, pełne witalności, symboliczne przedstawienie emanacji sił przyrody. Artysta obserwuje naturę okiem niemalże naukowca – biologa, dostrzega w niej czasem drobne i ulotne elementy, które zyskują potem w jego dziełach rangę symbolu, czy metafory. Używając w swoich pracach materiałów stricte rzeźbiarskich, takich jak kamień, metal i drewno, nie waha się sięgać po te bardziej nietrwałe jak papier, czy tkanina. Szczególną funkcję w jego pracach pełni słowo, które podkreśla bardzo osobisty język wypowiedzi. Natomiast rysunek artysta traktuje nie tylko instrumentalnie, jako zapis koncepcji rzeźbiarskiej, ale w pełni autonomiczną formę wypowiedzi, a czasem zapis tego co nieuchwytne, pełniąc funkcję prywatnego dziennika. Na wystawę Formy, zbiory i kolekcje składa się kilkadziesiąt obiektów, rzeźb i rysunków, przygotowanych w dużej mierze specjalnie na indywidualną wystawę trójmiejskiego twórcy. Towarzyszyć jej będą projekcje dwóch krótkich, impresyjnych filmów Vahrama Mkhitaryana dotyczące sylwetki profesora Mariusza Kulpy.

Mariusz Kulpa, urodzony w roku 1946 w Leżajsku. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Hajdeckiego w 1974 r. Od 1977 jest pracownikiem dydaktycznym gdańskiej ASP. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora. Czynnie uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych oraz konkursach itp. uzyskując nagrody i wyróżnienia. Autor 6 realizacji pomnikowych m.in. – Dar Narodu Polskiego dla Nagasaki (Japonia 1986), Pomnik Jana Pawła II – Gdańsk – Zaspa (1999), Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu (2007). Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych, krajowych i zagranicznych. W 2012 otrzymał Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2015 Nagrodę Rektora ASP (I-stopnia) za całokształt pracy dydaktycznej, w 2011 Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i dwukrotnie Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość w dziedzinie rzeźby (1987, 2018).

Wystawa prof. Mariusza Kulpy to ekspozycja zorganizowana w ramach cyklu Logos –Bios, do którego zostali zaproszeni artyści rzeźbiarze analizujący i konfrontujący wątek styku kultury i natury. Przestrzeni chaosu reprezentowanego przez biologię i przestrzeni logosu, utożsamianego z uporządkowaniem, ludzką ingerencją czy wręcz symboliczną opresją.