Płasko leżąca głowa mężczyzny / Flach liegender Mannerkopf