Przedproże Sztuki

Przedproże Sztuki to cykliczne wydarzenie prezentujące zarówno prace wychodzące spod utalentowanych rąk artystów, jak również promujące rękodzielników, w szczególności studentów i absolwentów kierunków projektowych uczelni artystycznych z całej Polski.

Celem wydarzenia jest, obok prezentacji gotowych wyrobów rękodzieła młodych, zdolnych artystów również przybliżenie publiczności samych procesów twórczych – dawno zapomnianej tradycji Jarmarku. Pośród jarmarcznego zgiełku, w zaciszu przedproża Gdańskiej Galerii Güntera Grassa czekać będą na odwiedzających wyjątkowo zdolni projektanci oraz ich autorskie kolekcje – prawdziwa alternatywa dla masowej produkcji. Kuratorka projektu jest Agnieszka Baaske.