15 05 2020
– 20 06 2020

Mariusz Waras MOBILKI

Daty: 15.05-20.06.2020

Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 37

Kuratorka: Joanna Stembalska

Identyfikacja graficzna: Olek Modzelewski, użyty font: Korpus Grotesk (www.binnenland.ch)
Współorganizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

 

Od 15 maja 2020 roku serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy Mariusza Warasa „Mobilki” w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa.

Mariusz Waras to trójmiejski artysta, od blisko dwudziestu lat jeden z najważniejszych twórców światowego street artu. Jego najnowszy projekt „Mobilki” premierowo prezentowany pod koniec 2019 w galerii Studio BWA Wrocław jest zbiorem przeskalowanych zabawek – figur i obiektów uruchamianych ręką odbiorcy. Prosta technologia, w dużej mierze bazująca na technice wykorzystywanej przez artystę przy tworzeniu szablonowych murali, umożliwia szybkie wykonanie prac, będących manifestem, spontaniczną reakcją i komentarzem do konkretnych wydarzeń, sytuacji społeczno-politycznych w Polsce ostatnich dwóch lat.

Figury są zapożyczone z konkretnych obrazów i sytuacji, które silnie podziałały na wyobraźnię Mariusza Warasa. Przełożone na język graficzny, następnie przeniesione na materiał i uzupełnione prostą mechaniką, mobilki są jednocześnie zabawkami wśród znaczeń i symboli, a wprawiający je w ruch odbiorca staje się uczestnikiem małych scen rodzajowych. W zabawie mieszają się konteksty i role, wahadłowy ruch zmienia odbiorcę w uczestnika lub sprawcę, na chwilę angażuje go w równoległą dramaturgię dzieła. Ekspozycja w Gdańskiej Galerii Miejskiej rozszerzona została o nowe prace, powstałe z inspiracji doniesieniami medialnymi ostatnich miesięcy.

Joanna Stembalska


Uwaga: ze względów bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy z oficjalnego otwarcia wystawy. Ekspozycję można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 12-18. W trakcie zwiedzania prosimy o zastosowanie się do nowych specjalnych procedur sanitarnych, o których informacje będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w trakcie wizyty w Galerii. Ekspozycję w jednej chwili mogą zwiedzać maksymalnie cztery osoby, prosimy o dezynfekcję rąk w holu Galerii bądź użycie rękawiczek jednorazowych ze względu na interaktywny charakter prac. Artysta wraz z kuratorką przygotowują również oprowadzanie po wystawie, które prezentować będziemy w Internecie w czerwcu tego roku.

 

MARIUSZ WARAS, urodzony w 1978 w Gdyni, doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Zaangażowany w artystyczny kolektyw Wiosny Ludów – po przekształceniu go w Stowarzyszenie Przestrzeń Sztuki WL4 – prezes tego stowarzyszenia, mającego na celu, oprócz zapewnienia artystom miejsca indywidualnej twórczości, kreowania przestrzeni artystycznej wymiany, prezentowania, dyskusji i animacji, przede wszystkim lokalnej sceny artystycznej i kulturalnej miasta. Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym, tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym.

To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city’ – który stał się niejako jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę jednego ze źródeł streetartu. Jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych.

Grafika promująca wystawę "Mobilki".