Pocztówka „Wkopuje się” /„Sie gräbt sich ein”

2,00 

Pocztówka z reprodukcją pracy Güntera Grassa.