Pocztówka „Dalej w turbocie” /„Noch immer im Butt”

2,00 

Pocztówka z reprodukcją pracy Güntera Grassa.