SCREAM. FOLLOW

Praca ta powstała w wyniku cyklu warsztatów „Krzyk. Słuchaj”, które odbyły się wiosną 2021 roku na platformie Zoom — z udziałem Patricii Fürst, Katarzyny Sitarz, Igi Świeściak, Duchini Bei (Ola Zielińska & Olga Lewicka) i Martyny Szwinty, zaproszonych gościń i gości oraz studentek i studentów Pracowni Struktur Zapomnianych Akademii Sztuki w Szczecinie. Na cykl warsztatów składały się ćwiczenia wyobrażeniowe, medytacje i działania performatywne oraz treningi słuchowe, głosowe i ruchowe. 

 

Ciąg tekstów po lewej stronie pracy jest skompilowany z fragmentów działań podczas warsztatów prowadzonych przez Patrcię Fürst & Duchni Bei. Po prawej stronie ułożone są fragmenty z warsztatów prowadzonych przez Igę Świeściak i Katarzynę Sitarz. Siatka w środku kryje linki do dalszych głosów, ruchów, dźwięków. Skroluj i patrz, w które miejsca możesz wejść.

 

Podczas warsztatów staraliśmy się dotknąć oddechem i ruchem ukrytych ech, śladów i mechanizmów, jakie krzyk obcy i własny pozostawił w naszych ciałach — aby ujawnić niedostępne, wyparte, nieznane gesty i historie w nich zapisane. Szukaliśmy sposobów, by obudzić w naszych ciałach wyjątkowe możliwości działania w kolektywie. Oraz aby dopuścić empatię poza ideologią.

 

Jednym z punktów wyjścia dla naszych badań była afektywna siła i archaiczny impet krzyku, który od kilku lat nieustannie wypełnia polskie ulice i nasze ciała — a który miał swoją kulminację jesienią 2020 roku, po tym jak Trybunał Konstytucyjny ogłosił praktycznie całkowity zakaz aborcji.

 

Wiedząc, że w historii tylko nieliczne wyzwolenia faktycznie były w stanie doprowadzić do wolności oraz zdając sobie sprawę, jak wiele sił poświęcamy dziś na przygotowywaniu się do protestów i rozważaniu skuteczności ruchów wyzwoleńczych — pytamy teraz, czy i jak możemy przygotować się do wolności? Duchini Bei (Olga Lewicka & Ola Zielińska), Berlin, grudzień 2021Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Wydziału Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Gdańskiej Galerii Miejskiej.Harmonogram cyklu warsztatów „Krzyk. Słuchaj”:
11.04.2021, godz. 18-21: It Started With a Cry z Patricią Fürst 
25.04.2021, godz. 18-21: Między ciszą a krzykiem — ćwiczenia z czułości słuchania z Katarzyną Sitarz
09.05.2021, godz. 18-21: Rozdziawiam się dla siebie z Igą Świeściak 
16.05.2021, godz. 18-21: Wyrzutnia. Czyj krzyk? Czyje milczenie? z Duchini Bei
21.05.2021, godz. 18-21: Rytm, krzyk, nasłuchiwanie z Martyną Szwintą