15 04 2022
– 12 06 2022

Narracje #14 / konkurs na kuratora/kę

Instytut Kultury Miejskiej wspólnie z Gdańską Galerią Miejską zapraszają kuratorów i kuratorki z Polski i zagranicy do udziału w otwartym konkursie na koncepcję 14. edycji festiwalu NARRACJE. 17 i 18 listopada 2023 roku, z pomocą artystycznych działań i interwencji w przestrzeni miejskiej, będziemy odkrywać gdańską dzielnicę Orunia. Propozycje koncepcji kuratorskich można przesyłać do 12 czerwca 2022 roku, szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ikm.gda.pl/narracje.

NARRACJE to festiwal sztuki współczesnej prezentowanej w przestrzeni publicznej Gdańska, odbywający się każdego roku jesienią, zawsze w innej dzielnicy, która staje się punktem odniesienia i inspiracją dla artystów.W trakcie ostatniej dekady profil festiwalu ulegał zmianom: obecne w pierwszych edycjach efektowne instalacje świetlne ustąpiły miejsca formom sprzyjającym krytycznemu spojrzeniu na przestrzeń i inicjującym bliższy dialog z nią. Przez lata NARRACJE rozgościły się w mieście, które użycza festiwalowi swoich opowieści, sugeruje wątki, prowokuje rozwiązania.

Siła wydarzenia polega na szacunku, z jakim jego twórcy podchodzą do żywego organizmu miasta i wyczuciu w sposobie pracy z przestrzenią i jej mieszkańcami. Świadomi pokus i niebezpieczeństw kuratorzy i artyści dbają, by prace powstające z myślą o konkretnych lokalizacjach nie stygmatyzowały odwiedzanych dzielnic i nie uprzedmiotowiały ich mieszkańców. Projekty prezentowane podczas NARRACJI powstają przy użyciu różnych technik – są wśród nich prace audiowizualne, świetlne, interaktywne, performatywne, filmowe. Duża ich część powstaje zwykle specjalnie na potrzeby festiwalu i ma charakter site-specific. Z programem poprzednich edycji NARRACJI można zapoznać się na stronie https://narracje.eu/o-festiwalu/archiwum.

14. edycja festiwalu NARRACJE odbędzie się w gdańskiej dzielnicy Orunia. Choć historia Oruni jest niemal tak długa jak historia samego Gdańska, jej teren został włączony w granice miasta dopiero w 1933 roku. Orunia położona jest pomiędzy wzgórzami morenowym a żyznymi polderami gdańskich Żuław. Początkowo znajdowała się tu osada będąca ważnym przystankiem na kupieckim szlaku wiodącym do grodu nad Motławą. Przez stulecia, zamieszkiwana przez rzemieślników i rolników, Orunia była bogatą wsią i stanowiła spiżarnię miasta. Od XVII wieku zamożne gdańskie rody budowały tu swoje letnie posiadłości. Z biegiem czasu jednak Orunia przekształciła się w duże robotnicze przedmieście.

Mimo katastrof, jakie na przestrzeni wieków wielokrotnie nawiedzały tereny dzisiejszej dzielnicy, do naszych czasów przetrwały liczne pamiątki jej bogatej historii. Dzięki nim Orunia ma niepowtarzalny klimat. Można tu spotkać ciekawą architekturę z przełomu XIX i XX wieku – bogate w unikatowe detale kamienice i skromne budynki z cegły lub muru pruskiego, małą podcieniową kuźnię z około 1800 roku, przedwojenny słup ogłoszeniowy czy ukryty pod ziemią rezerwuar wody. W wielu miejscach niemieckie napisy na ścianach zapraszają do nieistniejących już sklepów. Oprócz walorów historycznych Orunia ma także doskonałe przestrzenie do aktywnego wypoczynku – bogate ukształtowanie terenu, miejsca widokowe, duże obszary zielone z różnorodną roślinnością. To wszystko sprawia, że mieszkańcy dzielnicy są z nią mocno związani emocjonalnie.

[Fragment przewodnika po gdańskiej Oruni, wydawnictwa powstałego w ramach projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki. Pełen przewodnik dostępny jest na stronie: https://sklepikm.pl/pl/p/Przewodnik-po-Oruni-PDF/117.]

Najważniejsze informacje dot. konkursu na kuratorkę/kuratora:

Konkurs trwa od 14 kwietnia do 12 czerwca 2022 roku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (info@narracje.eu) lub pocztą tradycyjną (adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „NARRACJE 2023”).

Zgłoszenia powinny zawierać:

– list intencyjny podający motywy udziału w konkursie;

– zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki dzielnicy, w której odbędzie się wydarzenie;

– listę artystek i artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu oraz krótki opis zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 14. edycji NARRACJI wraz ze zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac);

– wstępnie rozpisany budżet wydarzenia;

– aktualne CV kandydata/kandydatki zawierające informacje o jego/jej doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach i innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym;

– oświadczenie do pobrania na stronie www.ikm.gda.pl/2022/04/14/festiwal-narracje-2023-w-gdanskiej-dzielnicy-orunia-oglaszamy-otwarcie-konkursu-kuratorskiego.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 lipca 2022 (włącznie) na stronach www.ikm.gda.pl i www.ggm.gda.pl.

 

Festiwal NARRACJE. Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej. Gdańsk 2009-2021 – kuratorzy i lokalizacje wydarzenia:

NARRACJE #1, Collective Memories, Główne Miasto, 26.11-6.12.2009, kuratorka: Bettina Pelz

NARRACJE #2, Lost and Found, Główne Miasto, 18-21.11.2010, kuratorka: Bettina Pelz

NARRACJE #3, Natura miasta / Nature of the City, Dolne Miasto, 17-20.11.2011, kuratorka: Bettina Pelz

NARRACJE #4, Czyś odeszła, ukochana zjawo? / Art Thou Gone, Beloved Ghost?, Główne i Stare Miasto oraz Stocznia Gdańska, 15-18.11.2012, kurator: Steven Matijcio

NARRACJE #5, Odkrywanie zachwyca / Unearthing Delights, Długie Ogrody, 15-17.11.2013, kurator: Rob Garrett

NARRACJE #6, Mędrzec i duch / The Sage and the Ghost, Wrzeszcz Górny, 15-16.11.2014, kuratorzy: Anna Witkowska i Adam Witkowski

NARRACJE #7, Przemytnicy / The Smugglers, Nowy Port, 20-21.11.2015, kuratorka: Anna Smolak

NARRACJE #8, Królestwo 60,8 m n.p.m / The Kingdom 60,8 m asl, Biskupia Górka, 21-22.10.2016, kurator: Stach Szabłowski

NARRACJE #9, Poza sezonem / Off Season, Brzeźno, 17-18.11.2017, kuratorka: Anna Czaban

NARRACJE #10, Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie, Oliwa, 16-17.11.2018, kurator: Piotr Stasiowski

NARRACJE #11, Działania terenowe, Siedlce, 15-16.11.2019, kuratorzy: Sylwia Szymaniak i Sarmen Beglarian

NARRACJE #12, Gdańsk 2080. Kongres futurologiczny, 22-23.10.2021, Wrzeszcz Dolny, kuratorzy: Karina Kottová i Piotr Sikora

 

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

www.narracje.eu

www.facebook.com/NarracjeGdansk