Daniel Kotowski „Czytam na głos” / Grassomania 11

Daniel Kotowski
„Czytam na głos” | performans
20 grudnia 2019, godz. 18:00
GGM1: Piwna 27/29

 

„Normalizacja kłopotliwie odnosi się do mnie. Codziennie nie posługuję się mową. Większość normalnych nie akceptuje mojej normalności. Normalni spostrzegają moją inność lub mój brak, pragnąc je naprawić, uzupełnić w całość. Oczekują ode mnie, bym w pełni przynależał do ich strefy – strefy normalności. Postanawiam zapanować nad własną mową, własnym głosem, własnym przekazem. Wykorzystuję je do zaspokojenia oczekiwania normalnych. Sytuacje, które zgodnie z normą próbuję naśladować, mogą budzić sprzeciw wobec mnie, mogą wydawać się obraźliwe dla tych, którzy reprezentują tzw. normalność. Z mojej aktywności słownej wyłania się istniejąca ambiwalencja pomiędzy nonkonformizmem a konformizmem.”