Anna Domańska „Nie(winność) patrzenia” / Grassomania 11

Anna Domańska

„Nie(winność) patrzenia” | pokaz filmów

21 grudnia 2019, godz. 16.00-20.00

Dom Chodowieckiego i Grassa, ul. Sieroca 6

Od 2015 roku Anna Domańska jeździ na różne pogranicza i spotyka się z osobami, które przybywają do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnego życia. Sporo czasu spędziła w Grecji, pracowała też na Bałkanach, w Terespolu, Londynie. Głównym polem jej twórczości jest film i przy pomocy tego popularnego i, jak się wydaje, łatwo przyswajalnego medium opowiada historie, które widziała na własne oczy.  

„Motywacją do pracy była przepaść pomiędzy doświadczeniem bezpośredniego kontaktu z tymi osobami, a narracją jaka dominowała na ich temat w mediach, gdzie najczęściej byli  przedstawiani jako zagrożenie – terroryści, gwałciciele. Z kolei w kręgach osób, które przejawiały więcej empatii, powtarzał się wizerunek ofiary, wzbudzający uczucie litości. Obie te skrajne narracje kreują figurę obcego, odczłowieczają za pomocą różnych konstrukcji językowych i schematów przedstawień wizualnych.”

Przygotowany pokaz jest selekcją filmów zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Przedstawia sytuacje nieobecne w przekazie medialnym i proces mierzenia się autorki ze zniekształconym wizerunkiem przybysza, ale też z tematem godności i podmiotowości bohaterów tych przedstawień.

Prezentowane podczas pokazu filmy:

Miratovac, Sebia (05.34)

Pireus port, Grecja (02.45)

Rok w Grecji, Grecja, (05.12)

Learning Greece, Grecja (15.42)

Moria, Grecja (06.28)